Boka ett föredrag, ateljébesök eller konstnärsmöte

Ni är en arbetsgrupp / en grupp pedagoger / ett kompisgäng ... som vill få en kreativ upplevelse!
Eller ett företag som behöver inspiration / kick-off...
eller en konstförening som är nyfikna på mig och min konst. 
Att ha konstnärsmöte med barn och unga ligger mig särskilt varmt om hjärtat. 


Antingen så besöker jag er på er arbetsplats, elever eller pedagoger i förskolan/skolan,
i konstföreningens lokal eller så besöker ni mig i min ateljé i Ljungbyhed, Skåne.


Välkomna med en förfrågan!
jas.cederqvist@telia.com
0708-628120


F Ö R   P E D A G O G E R

FORTBILDANDE WORKSHOPS /
FÖREDRAG 


Jag håller inspirerande föredrag
om LAND ART samt om kreativitet och    den kreativa processen.
Där berättar jag bl a utförligt om projekt och workshops som jag genomfört; om utmaningarna, planering av dem och det praktiska arbetet.

Med fördel kombineras detta med en workshop, vid samma eller annat tillfälle.
Målsättning: Att inspirera samt ge användbara redskap och tips. Här är några olika exempel på teman:                                      

Återbruksmaterial och naturmaterial:

HUR och VARFÖR?! Hur  kan man  skapa med naturmaterial och återbruksmaterial och varför är
det så bra? Hur kan det främja kreativiteten
och miljömedvetande att arbeta med dessa material?


Land Art
Land art innebär att man skapar konst ute i naturen med huvudsakligen naturmaterial. Det kan vara platsspecifikt, dvs att man utgår från platsen man är på eller att man arbetar utifrån ett tema. Det speciella är att man lämnar kvar det man skapat så att andra som kommer förbi kan se det eller att man återkommer till platsen för att bygga vidare eller för att se hur naturen har sin gång. Det väcker tankar till diskussion och reflektion om bl a former, mönster, förgänglighet och kretslopp.


Planera och genomföra konstprojekt  i förskola och skola med utomhuspedagogiska metoder samt  med koppling till ett ämnesövergripande lärande.     
 

Jag berättar och ger exempel på hur man kan planera och arbeta med upplevelsebaserad inlärning och använda multipla inlärningsstilar på  ett sätt som främjar olika inteligenser, inte minst kreativiteten.


Planering och upplägg av skapandeprojekt med värdegrund och KASAM-begreppet

(känslan av sammanhang och mening) i fokus.

Det finns också möjlighet att kombinera ett föredrag med en kortare coaching där jag hjälper till med något konkret tema som ni ska planera.

- Kombinera coaching tillsammans med en kortare workshop.
- Boka ateljébesök med miniworkshop / trivselaktivitet (se Konstnärsmöte / Ateljebesök - Grupper)


F Ö R   F Ö R S K O L O R / S K O L O R

KONSTNÄRSMÖTE / ATELJÉBESÖK


Att möta barn och unga i ett konstnärs möte är ett ömsesidigt givande, där förhållningssättet i konstsamtalet är utforskande och reflekterande.

Tillsammans möter vi konst, diskuterar vad konst kan vara, formulerar och uttrycker tankar och lyssnar till varandra. Vi arbetar med olika typer av frågor och beskrivningsövningar.
Målsättning: Att möta en konstnär och höra
hur hon arbetar och tänker, att bli nyfiken på konst,  att utveckla sin egen kreativitet tillsammans med andra och bättre förstå sig själv och andra.

Plats: Antingen hos er på förskolan/skolan eller hos
mig i min ateljé i Ljungbyhed


F Ö R   K O N S T F Ö R E N I N G A R

FÖREDRAG / ATELJÈBESÖK                    


Konstföreningar är välkomna att boka mig för ett konstnärsmöte  / ateljébesök  där jag antingen besöker er eller tar emot er
i min ateljé i Ljungbyhed.


Jag berättar om mig och min konst och visar bilder samt mina verk. Det kan handla allmänt om min konst, olika inriktningar och tekniker, eller ett specifikt tema.
I samband med min presentation finns möjlighet att köpa verk förmånligt  för konstföreningens medlemmar.
Plats: Antingen hos er eller i min ateljé  i Ljungbyhed

Exempel på teman är:
"ATT FLYGA - i konsten och i verkligheten"
-både metaforiskt  och mitt flygarliv.                          

"DEN MAGISKA NATUREN - att upptäcka och se bortom det uppenbara"
 
Jag visar min fotokonst och målningar och berättar om mitt förhållande till naturen och livet.


F Ö R  G R U P P E R  / F Ö R E T A G

ATELJÈBESÖK
T ex tjejträff, möhippa, företags kick-off 

Jag tar emot mindre grupper i min atelje för ett inspirerande och kreativt möte där jag berättar om mig och min konst och hur jag arbetar. 
Ni får prova på att skapa själva. 

Vi äter och dricker något litet och gott.
Tid: 2-4 h (Halvdag /kväll)
Plats: I min ateljé i Ljungbyhed och ev i den fina trädgården anslutning till den.