Fortbildning pedagoger


Föredrag och workshops
Jag håller föredrag och workshops för pedagoger i förskola och skola utifrån olika teman. Huvudsakligen har det handlat om fortbildning   på tema Land art men även om Den kreativa processen. Båda är sammanlänkade! Med fördel kombineras ett föredrag med en eller flera workshops, vid samma eller andra tillfällen. Målsättning: Att inspirera samt ge konkreta och användbara redskap och tips.

Föredrag och workshops
Välj mellan inspriationsföredrag och fortbildning med olika teman


Inspirationsföredrag 
Jag berättar om olika konstprojekt och workshops som jag skapat och genomfört i förskola                    och skola; om utmaningarna, planeringen, kopplingen till läroplanen och det praktiska arbetet.               Jag berättar och ger exempelpå hur man kan planera och arbeta med utomhuspedagogiska           metoder med koppling till ett ämnesövergripande lärande. 

Fortbildning med olika teman (föredrag och workshop) 
Fortbildning med olika teman (föredrag och workshop) kan handla om t ex LAND ART,                              DEN KREATIVA PROCESSEN, SKAPA MED ÅTERBRUK och DEN MOBILA ATELJÉN.

Samtliga dessa fyra olika delar ingår oftast  i de projekt som jag skapar och har genomfört              eftersom dom är djupt sammanlänkade i mitt sätt att arbeta. J
ag känner starkt för att arbeta                 med utomhuspedagogik, ämnesövergripande- och upplevelseinriktat lärande. 
Jag har en stark             tilltro till att lära med alla sinnen och "att det man upplever med kroppen - fastnar i knoppen".
Att kreativitet berikar och är livsviktigt för att nå en hållbar framtid.  

Om mig
Sedan 2009 är jag verksam konstnär på heltid med ateljé i Ljungbyhed, Skåne. Dessförinnan arbetade jag som lärare i 7 år
på en I  UR och SKUR skola i åk   3-5 med inriktning på utomhuspedagogik och upplevelseinriktad inlärning i undervisningen.
Jag har vikarierat som bildlärare i grundskolan och 
i gymnasieskolan. Dessutom är jag utbildad biolog med påbörjad doktorandutbildning i zooekolog (Flyttfågelgruppen) vid Lunds Universitet.
Sedan 2013 arbetar jag, vid sidan av mitt egna konstnärskap, regelbundet med konstpedagogiska projekt, främst inom Skapande skola och Skapande förskola med stöd från Kulturrådet. 
Mitt egna konstnärskap berör främst perceptionen av naturen och landskapet som jag undersöker och gestaltar på olika sätt. Jag arbetar med Land Art, fotografi och måleri. Ständigt nyfiken på att experimentera och upptäcka. Och att förundras!  Jag står med en fot i naturvetenskapen och den andra i konsten - en mycket bra kombo!

Här nedan är några bilder från föredrag och workshops som jag hållit för pedagoger

Hållbar utveckling är ett begrepp som numera genomsyrar allt lärande.
Hur kan detta ske i praktiken?
 
                                                                 

LAND ART
Land art är en konstform som betonar relationen mellan människa och naturen, landskapet. Land art innebär att man skapar konst ute i naturen med huvudsakligen naturmaterial. Det kan vara platsspecifikt, dvs att man utgår från platsen man är på eller att man arbetar utifrån ett tema.Om man lämnar kvar     det man skapat så kan andra som kommer förbi och se det eller att så kan man återkomma till platsen för att bygga vidare och för att se hur naturen har sin gång.   Det väcker tankar till diskussion och reflektion om bl a former, mönster, förgänglighet och kretslopp. (Läs mer här under fliken Konstpedagogik - Land art)

ÅTERBRUKSMATERIAL och NATURMATERIAL
Hur och varför?? Hur kan man  skapa med naturmaterial och återbruksmaterial och varför är det så bra? Hur kan det främja kreativiteten och miljömedvetande att arbeta med dessa material? Och hur kan de användas för lärande för hållbar utveckling?