Konstpedagogiska projekt

Jag skapar och genomför konstpedagogiska projekt och workshops för barn, ungdomar och pedagoger, som jag håller i förskolan, skolan eller på annan plats efter önskemål, gärna utomhus i naturen eller i nära anslutning till den. Sedan 2013 har jag kombinerat mitt egna konstnärskap med ett stort antal konstpedagogiska projekt inom Skapande Skola, Skapande förskola, Kulturgarantin samt med andra typer av uppdrag. 

Jag anpassar mina projekt och workshops efter önskemål och skräddarsyr dom utifrån målgruppen, platsen och anpassat till läroplanens mål. Val av teknik, material och eventuellt tema sker efter överenskommelse. Målet är att alla ska kunna delta och känna att de "lyckas". Ambitionen är att frigöra kreativitet, skaparlust samt ge en känsla av sammanhang och mening (KASAM). Välkomna med en förfrågan! 

Se fler bilder från mina konstpedagogiska workshops i fliken Bildgalleri i Menyn               

Fokus på kreativitet, nyfikenhet, skapandeprocessen, inkluderande och sammanhang
Ledord: Undersöka, skapa, reflektera 
Det centrala i mina konstworkshops är att anpassa dem så att alla kan delta och uppleva en positiv känsla och erfarenhet, något värdefullt att få med sig som människa. Där finns alltid en djupare tanke med i projekten. Det kan röra områden som t ex identitet, natur och miljö och värdegrund. Målet är att främja nya sätt att förstå sig själv och andra – och att se sig själv som en del i en helhet, i ett sammanhang. 

Det som gör att jag känner mitt arbete så meningsfullt är att se barnen stolta, att ”alla kan!”, att ge barnen känslan av att varit med och skapat något som får ta plats, som känns ” på riktigt och meningsfullt”. Att alla behövs - var och ens bidrag är en del av och viktigt för slutresultatet - helheten. Att förhoppningsvis så ett frö av något positivt som de bär med sig in i framtiden och som kan göra skillnad,
både för dom själva och för omvärlden.

loading...

Med den bakgrund och erfarenhet som jag har finns det stora möjligheter att kombinera intressanta teman för olika projekt och workshops.
Se fler bilder från mina konstpedagogiska workshops i fliken Bildgalleri i Menyn 

Om mig                                 
Sedan 2009 är jag verksam konstnär på heltid med ateljé i Ljungbyhed, Skåne. Dessförinnan arbetade jag som lärare i 7 år på en I UR och SKUR skola i åk 3-5 med inriktning på utomhuspedagogik och upplevelse-inriktad inlärning i undervisningen.
Jag har vikarierat som bildlärare i grundskolan och i gymnasieskolan.
Jag har Filosofie magisterexamen i Biologi 
med påbörjad doktorandutbildning i zooekologi vid Flyttfågelgruppen, Lunds Universitet.
Sedan 2013 arbetar jag, vid sidan av min egna konstpraktik, regelbundet med konstpedagogiska projekt, främst inom Skapande skola och Skapande Förskola med stöd från Kulturrådet. 

Miitt egna konstnärskap berör främst perceptionen av naturen och landskapet som jag undersöker och gestaltar på olika sätt. Jag arbetar med Land Art, fotografi och måleri. Ständigt nyfiken på att experimentera och upptäcka.
Och att förundras! Jag står med en fot i konsten och den andra i naturvetenskapen - Det har visat sig vara en mycket bra kombo!

Min övertygelse är att alla barn är kreativa - det är tyvärr ofta omgivningen som begränsar dom med krav och förväntningar som skapar prestationsångest redan i tidig ålder. Skapande bör inte bedömas.
Jag börjar alltid mina skapandeprojekt med att säga att ” det som är speciellt med skapande är att det till skillnad från matte, inte finns något facit! Inget rätt eller fel. Och att det inte är en tävling. Att man inte ska jämföra sig med någon annan.
Framtiden behöver fler kreativa visionärer, tänkare, drömmare och människor som är orädda och inte jämför sig med andra utan litar på sin intuition och skaparkraft! Om jag kan bidra till detta på något sätt så känner jag mening och glädje.Här är några exempel på teman som jag arbetar med:
LAND ART - Naturen  som rum, atelje och utställningsplats. Skapa i utomhusmiljö, med naturmaterial och i samklang med platsen. Natur och miljö. ekologi. Koppling till Allemansrätten. Med fokus på den kreativa processen där kultur och natur vävs samman. Den kreativa processen är minst lika viktigt som den färdiga produkten.  Att reflektera kring begreppet "förgänglighet". Jag vill inspirera till att se bortom det uppenbara, att se och uppleva det magiska i naturen och att förundras!
KRETSLOPP / ÅTERBRUK Naturens kretslopp.  Miljömedvetande. Återbruk - att använda spillmaterial, förvandla "skräp" till konst. Att skapa med återbruksmaterial har många fördelar och möjligheter, framför allt som katalysator för kreativiteten.
ATT FLYGA / NAVIGERA  - I fysiska och mentala landskap. Konsten att hitta vägen, fåglar, fågelperspektiv, flygplan och flygande mattor! Drömmen om att flyga. 
MIGRATION - Flyttfåglar/Flyktfåglar, människor, rörelse, integration och ekologi.
DEN KREATIVA PROCESSEN

Bildspel från Bästa biennalen workshopen "KONSTiga SUPERHJÄLTAR", 2015