Land Art
Konstpedagogiska projekt 

Allemansrätten genom Land Art -  konsten att inte störa, inte förstöra  - men se, uppleva och skapa tillsammans i samt med naturen

För att kunna skapa en hållbar utveckling behöver vi fördjupa relationen mellan människa och miljö.  Land Art är en konstform som innebär skapande ute i naturen och man får här direkt praktiska erfarenheter av vad som är ok, eller inte och då även i förhållande till allemansrätten. Relationen till naturen blir det centrala i arbetet som stimulerar till nyfikenhet och kreativitet.  Jag vill uppmuntra till att
se bortom det uppenbara! Ett löv på marken är så mycket mer än bara löv. Det är del i ett ekosystem och det har färg, form och mönster.                                                                 

Land Art kan användas för att uppnå målen i läroplanen inom flera olika ämnen samtidigt. Tex naturvetenskap, matematik, bild, samhälls-vetenskap - närmiljö, värdegrund - identitet, svenska, engelska och inte minst; utomhuspedagogik. Men kanske viktigast ändå, att skapa
nya sätt att se vår omgivning, oss själva och vår plats på planeten, i ett större sammanhang.                                                     

Jag vill visa att konst kan vara så mycket mer än att måla och rita vackert och naturalistiskt (det svar som jag alltid får när jag frågar eleverna hur dom tror att en konstnär arbetar). Att skapande kan handla om att uttrycka och gestalta tankar och känslor och att man kan uttrycka sig visuellt även med naturmaterial. Att alla kan! Att alla är kreativa. Att väcka nyfikenhet och förundran. Att visa att det finns så mycket mer att upptäcka bortom det uppenbara!

Sedan 2014 har jag arbetat konstpedagogiskt med Land art både med förskolebarn, elever i grundskola samt med fortbildning för pedagoger. Här nedan är några av de olika LAND ART projekt som jag skapat
och genomfört tillsammans med barn och unga, för olika uppdragsgivare. Flertalet av dom är platsspecifika konstprojekt.

Land art projekt "Fågelnästet", 2018 - Ett Skapande Förskola projekt. "Fågelnästet" - ett tillfälligt, deltagarbaserat platsspecifikt Land art konstverk mitt i centrala Skillingaryd, Vaggeryds kommun.  En samarbetsworkshop med ca 130 st barn under 4 dagar. Tema; Platsspecifik konst, den kreativa processen samt återbruk. På uppdrag och i samarbete med ReMida i Vaggeryd. Med stöd från Kulturrådet. Juni 2018.   Se videodokumentation här: https://youtu.be/ut77CUMHKpE

Allemansrätten genom Land Art , 2017 - Platsspecifikt Land art projekt. Konsten att inte störa, inte förstöra  - men se, uppleva och skapa tillsammans i samt med naturen. Åk 7 elever från tre olika skolor (8 klasser) i Sjöbo kommun. På uppdrag av ARNA i Fågelriket samt Sjöbo kommun. Med stöd från Naturvårdsverket.

Land Art projekt, 2017 - I anslutning till skolans närområde med anknytning till Allemansrätten. Elever från Svenarum skola åk 4-6 deltog i ett sammarbetsprojekt.På uppdrag av ReMida i Skillingaryd. Skapande skola projekt med stöd från Kulturrådet.  

Land Art projekt, 2017- I anslutning till skolans närområde med anknytning till Allemansrätten. Elever från Hok skola åk F-3 deltog i olika land art workshops.   På uppdrag av ReMida i Skillingaryd. Skapande skola projekt med stöd från Kulturrådet.  

Land art projekt "The Spaces Between", 2016 -  Att se bortom det uppenbara. Vad är det vi upptäcker och upplever i naturen och vad ser vi inte?              Sjöbo kommuns åk 4 elever deltog, så även tre utländska ARNA-residenskonstnärer som arbetade med samma tema. Projektet, som är ett samarbete mellan ARNA (Art and Nature) i Fågelriket, Sjöbo och Eslövs kommun, har engagerat hela 300 elever i årskurs fyra och sex internationella konstnärer. Skapande skola projekt  med stöd från Kulturrådet. 
"– Ungarna har gjort helt fantastiska skapelser. De har varit väldigt taggade". En särskild eloge riktar hon till konstpedagogen Jasmine Cederqvist. 
– Hon har fått ungarna att göra underverk på kort tid, säger Kerstin Jakobsson, ordförande för ARNA i Fågelriket ." (Se länk till artikel nedan).

Land Art projekt - "Hembygd, plats, möte och identitet - Gestaltning av en vandringsled", 2016 - Platsspecifikt Land art projekt. Åk 6 elever från Tingdalskolan möter, uppleveroch gestaltar en plats intill deras närmiljö, som råkar vara en del av Skåneleden (en vandringsled). Allt arbete skedde på plats vid leden. På uppdrag av Åstorps kommun. Skapande skola projekt med stöd från Kulturrådet.

Land Art projekt - "Hembygd, plats, möte och identitetMakadamen"2016 - Platsspecifikt Land art projekt. F-klass elever i Tingdalskolan Björnås möter, upplever och gestaltar en plats intill deras förskola och närområdet där de flesta barnen bor; Makadamhålet som i vanliga fall inte är tillgängligt för allmänheten. På uppdrag av Åstorps kommun. Skapande skola projekt med stöd från Kulturrådet.

Land Art projekt - "Barn sätter spår- "Cirkel", 2015 - Att synas och synliggöra i det offentliga rummet. Uteworkshop med samtliga 5-åringar i kommunal barnomsorg i Klippans kommun. Ledord: Delar blir helhet, former, årsringar, naturkunskap, kretslopp, "vi-känsla" - samhörighet, naturmaterial.

Land Art projekt - "UteRum - undersöka en plats och skapa en mötesplats"2015  - Tillsammans med elever i grundsärklass skapa ett platsspecifikt naturlärorum, en egen plats i uterummet att kunna återkomma till, skapad av naturmaterial på tema kretslopp, miljö, återbruk, träd, identitet samt värdegrund.  Skapande skola projekt  med stöd från Kulturrådet. 

Land Art projekt -" Kunskapens Träd - glädje och gemenskap" , 2014  - Platsspecifikt Land art projekt. Tillsammans med 140 st elever åk F-6, Vedby skola. Gestaltning av glädje och gemenskap i stora trädet mitt på skolgården med 140 lampor. Varje elev skapade sin egna unika lampa som ett slags alter ego att lysa upp skolgården med. Lamporna tändes vid mörker. Skapande skola projekt med stöd från Kulturrådet. 

Land Art projekt -"Kultur i Uterum"2014  - Uteworkshop under 3 dagar i Ramnaparken, Borås för 300 st femåringar från förskolorna i kommunen, som   kom i omgångar. Tillsammans skapade dom ett platsspecifikt konstverk som dom fysiskt kunde vara i, komma tillbaka till och hitta just sin del i helheten.                   På uppdrag av Borås konstmuseum

Fortbildning i Land Art för pedagoger (se separat flik i Menyn)