Presentation
Konstpedagogiska projekt

2019

30/1 i ARNA-huset för 22 studenter på kursen "Visual Culture: Environment and Nature",  LUX, Lunds Univ.   . 

Perspektiv genom detaljer                -  - del i projektet "Art, Ecology and Science".
                                                                                                      "Att upptäcka naturen genom konst                              och konsten genom natur"

Projektet arbetar i det framtida biosfärområdet "Vombsjösänkan" som förväntas gå från Sjöbo i öst till Max IV utanför Lund i väst. I både biosfärområdet "Vombsjösänkan och i Max IV vill man lära om sambanden i naturen genom att studera dess minsta detaljer.
Elever i åk 6 från skolor i Sjöbo kommun deltar tillsammans med fem utländska konstnärer och utforskar vad som menas med hållbar utveckling          av platsen de bor på (i det blivande biosfärområdet).