Artist statement


 

Landskapet som tema har mer och mer kommit att utgöra det huvudsakliga intresset i mitt konstnärskap. Jag har låtit min konst allt mer   bli påverkad av min bakgrund som biolog. Jag står med en fot i konsten och den andra i naturvetenskapen. Inom konsten, liksom inom vetenskapen utforskas det mänskliga seendet och gränserna för vår förmåga att observera och förstå den verklighet vi lever i. I min praktik befinner jag mig i gränslandet mellan dessa två, simultant pendlande mellan två linser.

Land Art är konstformen som jag föredrar att arbeta med och framför allt den platsspecifika konsten. Det är samspelet mellan platsen
och verket som jag vill lyfta fram. Verket blir till genom själva dialogen med omgivningen. Platsens identitet och fysiska förutsättningar
blir avgörande för utformningen av verket och verket blir genom dialogen med omgivningen.

Ofta arbetar jag med ett luftperspektiv som utgångspunkt. Det möjliggör en helt annan tolkning av landskapet jämfört med sett från marken. Var slutar landskapet vertikalt? Ofta använder jag mina erfarenheter som pilot. Som biolog har jag studerat flygstrategi hos flyttfåglar vid Lunds Universitet så därför har även fågelperspektivet haft en viktig roll. Genom att göra enormt stora Land Art konstverk
som pga sin storlek bara kan ses, uppfattas från luften vill jag förutom perceptionen av landskapet även reflektera kring ämnen som tillgänglighet och exkludering samt den distansierade blicken.

Naturen och landskapet är i ständig förändring, i rörelse och omformas kontinuerligt. Det procedurala landskapet och förgängligheten
som följer dessa dynamiska processer är intressant. Det finns spår, som ekon, i landskapet, ledtrådar till denna ständiga förändrings-process. ​​​​​Ett sätt att gestalta förgängligheten i naturen genom Land Art är att använda naturmaterial som så småningom eroderar bort
och därmed gör konstverken förgängliga.


I mina målningar, naturfoton och installationer utforskar jag den perceptuella dimensionen av naturen och landskapet. Motiven är ett slags visuellt berättande som återger naturen och utsiktslandskapet som jag regelbundet återkommer till och vandrar genom. Med kamerans möjligheter att vända och vrida, välja bort och lyfta fram delar ur helheten, utforskar jag fragment av naturen och panoramalandskapet.
I de nonfigurativa motiven vill jag synliggöra landskapets språk genom naturens inneboende former och mönster, färger, strukturer samt samband och sammanhang sett ur min subjektiva upplevelse av det. Vissa verk är som ett slags "minneskonglomerat" där man kan se spåren av olika isolerade naturupplevelser, som likt en mosaik sammanblandats till en sammansatt helhet. En syn på världen som en sammanhängande helhet. Grundtemat är den ekologiska insikten att "allt är sammanlänkat".