Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"It´s not what you look at that matters, it´s what you see" - Henry David Thoreau

I mina naturfotografier utforskar jag den perceptiva dimensionen av naturen och landskapet. Perceptionen av naturen och landskapet utifrån tanken att se bortom det till synes uppenbara. Vår perception påverkar vår uppfattning av verkligheten. Detta stämmer överens
med den moderna fysikens betraktelsesätt av verkligheten som svängt, från den objektive betraktaren till den subjektive deltagaren med frågor som "vad händer med verkligheten när den observeras?". 

Bilderna är ett slags visuellt berättande som återger naturen och utsiktslandskapet som jag regelbundet återkommer till och vandrar genom. Med kamerans möjligheter att vända och vrida, välja bort och lyfta fram delar ur helheten, utforskar jag fragment av naturen
och panoramalandskapet. Med de nonfigurativa motiven vill jag synliggöra dess inneboende former och mönster, färger, strukturer samt samband och sammanhang sett ur min subjektiva upplevelse av det.

                                                                                                                                                                                               FOTO/ Jasmine Cederqvist © 2021 Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

"A way of looking", Söderåsen, 2017

"All around you are spirits. They live in the earth, the water, the sky. If you listen, they will guide you", Söderåsen,  2018

"Leftover Landscape", Falsterbonäset, 2017


Fotoserien Landscape dialogues and The spaces between, Söderåsen, 2013 - pågående
Fotoserien Landscape dialogues and The spaces between är ett långtida, pågående konstprojekt som jag påbörjade 2013. Fotografierna är tagna med mobilkamera under mina nästan dagliga vandringar i Söderåsens Nationalpark. Med kamerans möjligheter utforskar jag alternativa sätt att uppleva och gestalta landskapet på,   att se bortom det till synes uppenbara. Att bortse från det omedelbara intrycken av panoramalandskapet för att istället fokusera på fragment av det och min perception av det. Jag vill synliggöra naturens inneboende mönster och former, färger, strukturer, samband och samanhang. Grundtemat är den ekologiska insikten att "allt är sammanlänkat", där människan är en del av naturen och inte överårdnad den. William Blakes inledande rader till dikten "Auguires of Innocence" har inspirerat mig ända sedan jag för första gången mötte dom i en antologibok på gymnasiet och som sedan dess, likt en kompass, guidat mig hur man kan se på och uppleva naturen, landskapet och allt som där ingår, inklusive människan, ur ett holistiskt synsätt. "To see a World in a Grain of Sand, And a Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the palm of your hand, And eternity in an hour". 

The Aerial Gaze - Flyglandskap, 2018  Bilder tagna i luftrummet över nv Skåne från ett litet enmotorigt flygplan.
Vyn från ovan där åskådarpositionen upprättar både en fysisk och mental distans gentemot det sedda. Linjer i landskapet som förenar, avskiljer och ändrar om.
Spår av mänskliga aktiviteter som skär i, delar upp och formar om landskapet.