Land Art 

Landskapet som tema har mer och mer kommit att utgöra det huvudsakliga intresset i mitt konstnärskap. Jag har låtit min konst allt mer bli påverkad av min bakgrund som biolog - jag står med en fot i konsten och den andra i naturvetenskapen. Det har visat sig vara en mycket bra combo!

Land Art är konstformen som jag föredrar att arbeta med och framför allt den platsspecifika konsten. Det är samspelet mellan platsen och verket som jag vill lyfta fram. Verket blir till
 genom själva dialogen med omgivningen. Platsens identitet och fysiska förutsättningar blir avgörande för utformningen av verket. 

Ofta arbetar jag med ett luftperspektiv som utgångspunkt. Det möjliggör en helt annan tolkning av landskapet jämfört med sett från marken. Var slutar landskapet vertikalt? Ofta använder jag mina erfarenheter som pilot. Jag har studerat flygstrategi hos flyttfåglar vid Lunds Universitet så därför har även fågelperspektivet haft en viktig roll. Genom att göra enormt stora Land Art konstverk som pga sin storlek bara kan ses, uppfattas från luften vill jag förutom perceptionen av landskapet  även reflektera kring ämnen som tillgänglighet och exkludering. 

Naturen och landskapet är i rörelse och omformas kontinuerligt. Dynamiska processer där olika delar samspelar och påverkar varandra. Det finns spår, som
ekon, i landskapet, ledtrådar till denna ständiga förändringsprocess. ​​​​​Förgängligheten som följer dessa dynamiska processer är intressant. Ett sätt att gestalta förgängligheten i naturen är att använda naturmaterial som så småningom eroderar bort sa att konstverken också blir förgängliga.


Här är en radiointervju där jag beskriver dessa tankar med anledning av mitt deltagande i Land Art projektet (X)Sites Kattegattleden, 2017
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6747265

DISRUPTED FLOW
2017 - (X)Sites, Kattegattleden.  Land Art installation vid Kattegatssleden, Åskloster broar, norr om Varberg. Längd ca 50 m långt. Uppsågade träddelar från olika fallna träd och vit färg. Foto: Jan Emanuelsson.
http://www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/titel-test/510

 

BRANCHING PATTERN OF A RIVER 
2017 - (X)Sites, Kattegattleden.  Land Art installation vid Kattegatssleden intill ån Viskans utlopp i Kattegatt, Åskloster broar, norr om Varberg.
Trädgrenar, tyg, träställning samt sly av Pil från platsen. Foto: Jan Emanuelsson.

http://www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/branching-pattern-of-a-river/510

FLYKTFÅGLAR
2016 - Land Art på Kristiandstad flygplats, 7 st jätteflyttfåglar utspridda på tre ställen på banområdet kring bana 01/19. På grund av fåglarnas storlek kan de bara ses (uppfattas) från luften. Kalkfärg samt marmorkross. Synliga tills dom eroderar bort.

https://flyg24nyheter.com/2016/03/29/konstverk-som-gar-att-se-fran-luften/
https://www.expressen.se/kvallsposten/mystiska-verken-du-bara-kan-se-fran-ovan/

INTE NUDDA MARKEN
Installation med militär räddningsfallskärm i Kvarndammen i anslutning till Röstånga konsthall. 2014

ZON
2018 - Land art installation på torget i Teckomatorp. Gräs på rullar, Uppsågade trädstammar, container med träd, trädskulpturer, löv och video. På uppdrag av Svalövs kommun och Galleri Tapper-Popermajer. 
 Foto: Jan Emanuelsson.
http://landskrona.lokaltidningen.se/nyheter/2018-11-15/-Här-blir-betraktaren-del-av-konstverket-3528100.html

MEDDELANDE #1
2016 - Land Art verk. Det första verket i en serie. Ensillagebalar har använts som punkter i punktskrift (Braille) för att skriva ett meddelande; "Se mig!". Verket handlar om tillgänglighet och exkludering. "Den som kan se det kan inte förstå det (om man inte är initierad) och den som kan förstå det kan inte se det". Pga den stora skalan framträder mönsterbilden bara från en luftvy.
Platsen är en äng öster om Ljungbyhed, som också är balarnas ursprungliga plats. Verket finns kvar tills balarnas ägare behöver använda dom. Foto: Jan Emanuelsson.

https://www.expressen.se/kvallsposten/konstverket-som-ska-ses-fran-ovan/

FLYGHANDEN/ EN UTSTRÄCKT HAND
2014 - Land Art vid banändan bana 01, Kristianstad Österlen Airport
, som pga sin storlek, 100 X 60 m  bara kunde ses från luften. Kalkfärg samt marmorkross.     Synlig tills den eroderar bort.
SER DU MIG?!
2015 - Land Art  vid banändan bana 01, Kristianstad Österlen Airport, som pga sin storlek, 120 X 60m  bara kunde ses från luften. Kalkfärg samt marmorkross.
Synlig tills den eroderar bort
.
https://www.expressen.se/kvallsposten/har-ar-forklaringen-till-mystiska-meddelandet/

 

MIGRATION
2017 - Trafikskylt, för flyttfåglar /migranter. Påbudsskylt, huvudled-skylt samt cirkulations-skylt på en 4 m lång stolpe.
Placerad i Klingavälsåns dalgång naturreservat - ett område där stora mängder migrerande flyttfågelstråk passerar vid varje vår-och höst migration.
Utsiktsplats och Green Outhouse, Vombsjön /ARNA, Fågelriket.
Med tillstånd av Naturvårdsverket.
Invigning 5 april 2017