Land Art 

Landskapet som tema har mer och mer kommit att utgöra det huvudsakliga intresset i mitt konstnärskap. Jag har låtit min konst allt mer bli påverkad av min bakgrund som biolog. I min praktik befinner jag mig i gränslandet mellan dessa två, simultant pendlande mellan två linser. Inom konsten, liksom inom vetenskapen utforskas det mänskliga seendet och gränserna för vår förmåga att obserbera och förstå den verklighet vi lever i.

Land Art är konstformen som jag föredrar att arbeta med och framför allt den platsspecifika konsten. Det är samspelet mellan platsen och verket som jag vill lyfta fram. Verket blir till
 genom själva dialogen med omgivningen. Platsens identitet och fysiska förutsättningar blir avgörande för utformningen av verket. 

Ofta arbetar jag med ett luftperspektiv som utgångspunkt. Det möjliggör en helt annan tolkning av landskapet jämfört med sett från marken. Var slutar landskapet vertikalt? Ofta använder jag mina erfarenheter som pilot. Jag har studerat flygstrategi hos flyttfåglar vid Lunds Universitet så därför har även fågelperspektivet haft en viktig roll. Genom att göra enormt stora Land Art konstverk som pga sin storlek bara kan ses, i sin helhet uppfattas från luften vill jag förutom perceptionen av landskapet även reflektera kring ämnen som tillgänglighet och exkludering samt den distansierade blicken.

Naturen och landskapet är i rörelse och omformas kontinuerligt. Dynamiska processer där olika delar samspelar och påverkar varandra. Det finns spår, som
ekon, i landskapet, ledtrådar till denna ständiga förändringsprocess. ​​​​​Förgängligheten som följer dessa dynamiska processer är intressant. Ett sätt att gestalta förgängligheten i naturen är att använda naturmaterial som så småningom eroderar bort sa att konstverken också blir förgängliga. Ett annat perspektiv är det antropocena, landskapet i förhållande till människan. Människans förhållande till naturen, landskapet.


Här är en radiointervju där jag beskriver dessa tankar med anledning av mitt deltagande i Land Art projektet (X)Sites Kattegattleden, 2017
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6747265

SKOGENS HEMLIGHET - ATT GÅ UT OCH LYSSNA EFTER DET SOM INTE
KAN HÖRAS

2019 - Land art verk. Jasmine Cederqvist bjöds in av Eskilstuna konstmuseum att skapa ett nytt offentligt konstverk i Årby friluftsområde. I uppdraget ingick det att bjuda in Eskilstunabor att delta i processen. Fler är 350 barn, ungdomar och vuxna deltog i workshoppar tillsammans med Jasmine på kullarna. Tillsammans skapade de det tillfälliga verket ”Skogens hemlighet – att gå ut och lyssna efter det som inte kan höras”.
Jasmine har berättat för alla deltagare om skogen, träden och om hur allt flätas samman – både ovanför och under marken. Träplattor har fått färgstarka årsringar och grenar har lindats med vitt tyg. Alla grenar och stammar som använts kommer från kommunens gallring av skog.
Stora föränderliga kluster som påminner om trädens rotsystem och andra naturliga fraktaler, växte fram över kullarna. Totalt bestod verket av 10 st stora kluster. 
Det tillfälliga Land Art verket låg på platsen i cirka 6 månader och med inspiration från det arbetade Jasmine Cederqvist vidare med det permanenta verket "Enchanted Forest" till platsen, som invigdes 2019-11-19 .

https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/museer-och-konst/offentlig-konst/invigda-verk/enchanted-forest---arby-friluftsomrade.html

DISRUPTED FLOW
2017 - (X)Sites, Kattegattleden, Varbergs kommun.  Land Art verk vid Kattegattleden, Åskloster broar, norr om Varberg. Längd ca 50 m långt. Uppsågade träddelar från olika fallna träd och vit vattenbaserad färg. Foto: Jan Emanuelsson.
http://www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/titel-test/510

 

BRANCHING PATTERN OF A RIVER 
2017 - (X)Sites, Kattegattleden, Varbergs kommun.  Platsspecifik Land Art verk vid Kattegatssleden intill ån Viskans utlopp i Kattegatt, Åskloster broar, norr om Varberg.
Trädgrenar, tyg, träställning samt sly av Pil från platsen. Foto: Jan Emanuelsson.

http://www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/branching-pattern-of-a-river/510

FLYKTFÅGLAR
2016 - Platsspecifikt Land Art verk på Kristiandstad flygplats, Kristianstad kommun.   7 st jätteflyttfåglar utspridda på tre ställen på banområdet kring bana 01/19.           På grund av fåglarnas storlek kan de bara ses (uppfattas) från luften.
Flykt i det Antropocena.
Kalkfärg samt marmorkross. Synliga tills dom eroderar bort.                                                                                                                      

https://flyg24nyheter.com/2016/03/29/konstverk-som-gar-att-se-fran-luften/
https://www.expressen.se/kvallsposten/mystiska-verken-du-bara-kan-se-fran-ovan/

INTE NUDDA MARKEN
2014 - Platsspecifik installation med militär räddningsfallskärm i Kvarndammen i anslutning till Röstånga konsthall, Svalöv kommun.

ZON - Gläntan
2018 - Land art verk "ZON - Gläntan" på torget i Teckomatorp, Svalövs kommun. Utgångspunkten för land art verket är inledningsraderna i poeten och Nobelpristagaren Tomas Tranströmers
dikt  ”Gläntan”.  ”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Gläntan är omsluten av en skog som kväver sig själv.” Gräs på rullar, uppsågade befintliga trädstammar, container med träd, torkade löv, trädskulpturer, samt video. På uppdrag av Svalövs kommun och Galleri Tapper-Popermajer. 
 Foto: Jan Emanuelsson.
http://landskrona.lokaltidningen.se/nyheter/2018-11-15/-Här-blir-betraktaren-del-av-konstverket-3528100.html

MEDDELANDE #1
2016 - Land Art verk. Det första verket i en planerad serie. Ensillagebalar har   använts som punkter i punktskrift (Braille) för att skriva ett meddelande; "Se mig!".  Tillgänglighet och exkludering: "Den som kan se det kan inte förstå det (om man    inte är initierad) och den som kan förstå det kan inte se det".
Pga den stora skalan framträder mönsterbilden bara från en luftvy.
Platsen är en äng öster om Ljungbyhed, Klippans kommun. Platsen är balarnas ursprungliga plats. Verket finns kvar tills balarnas ägare behöver använda dom.  Foto: Jan Emanuelsson.

https://www.expressen.se/kvallsposten/konstverket-som-ska-ses-fran-ovan/

FLYGHANDEN/ EN UTSTRÄCKT HAND
2014 - Land Art verk vid banändan bana 01, Kristianstad Österlen Airport
, Kristianstad kommun.Pga sin storlek, 100 X 60 m  kan den bara ses (uppfattas) från luften.
Kalkfärg samt marmorkross. Synlig tills den eroderar bort.
SER DU MIG?!
2015 - Land Art vid banändan bana 01, Kristianstad Österlen Airport, Kristianstad kommun. Verket kan pga sin storlek, 120 X 60m bara ses (uppfattas) från luften.
Kalkfärg samt marmorkross. Synlig tills den eroderar bort
.
https://www.expressen.se/kvallsposten/har-ar-forklaringen-till-mystiska-meddelandet/

MIGRATION
-Trafikskylt, för flyttfåglar /migranter. 2017
Platsspecifikt land art verkHjälpredskap för flyttfåglar.
Påbudsskylt, huvudled-skylt samt cirkulations-skylt på en 4 m lång stolpe.
  Placerad i naturreservatet Klingavälsåns dalgång - ett område där stora mängder migrerande flyttfågelstråk passerar vid varje vår-och höst migration. 
  Antalet flyttfågel popula-tioner i världen minskar pga människans påverkan på landskapet.
  Med verket vill jag uppmärksamma på människans moderna påverkan på landskapet, t ex vindkraftverk samt mänskligt orsakade elektromagnetiska fält som slår ut livsviktiga redskap (cues) som flyttfåglar använder för att navigera mellan sina vistelseplatser. 
Utsiktsplats och Green Outhouse, Vombsjön /ARNA, Fågelriket.
Med tillstånd av Naturvårdsverket.
Invigning  5 april 2017