Målningar, installationer

"Vi befinner oss i ett slags ögonblicks mellanrum som utgör vår verklighet" 

I mina senare målningar och installationer tolkar jag den perceptiva dimensionen av naturlandskapet. Vårt förhållande till naturen och landskapet. Våra subjektiva, flyktiga sinnes-förnimmelser, tolkningar och upplevelser av det bortom till synes uppenbara och naturalistiskt återgivna. Hur olika uppfattar vi landskapet utifrån hur intrycken tolkas och ges mening? Vad är det vi ser respektive inte ser, bortser från, dvs mellanrummet eller (” the spaces between”)? Det vi ser och upplever påverkas av tidigare sinnesintryck och upplevelse. Jag gestaltar min perception av landskapet som ett slags konglomerat av tids-rumsliga flyktiga intryck och minnen, som likt en mosaik sammanblandats till en sammansatt helhet.  
Naturen har haft en central roll också i mitt tidigare måleri. Då har det handlat om att flyga, rörelse, navigation och migration.
Om flyttfåglar , migration och fågelperspektiv. Att befinna sig i ett tredimensionellt landskap - rörelsen och förgängligheten i tid och rum. 
Både den direkta i form av flygandet, men även i att mentalt och geografiskt navigera sig fram i tillvaron. 

Vi är i ständig rörelse, på väg från något och till något.

 

Mitt i skogen finns en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse, 3x3,6m, 2018

Landscape dialogues and the spaces between, 2017

Att Flyga, 2014,   Ur en annan vinkel, 2013,   Migration, 2011,   Känslan att Flyga, 2009