MÅLNINGAR
Landscape dialogues and the spaces between, 2017
Att Flyga, 2014
Hellre dö än tveka, 2013
Migration, 2011