Projekt

Offentliga uppdrag
Utställningar
Land art
Konstpedagogik
Seminarier 
Konstnärssamtal 

  2020  

Utställning
Separatutställning
Sjöbo konsthall
30 maj - 7 augusti

Utställning
Separatutställning
Belonging - att höra hemma
Klippans konsthall
27 juni - 23 augusti

Offentligt konstverk
Badaren - spår av mänsklighet/
Scene of anthropocene
Falsterbo strandbad, Vellinge kommun

 

  2019  

Offentligt konstverk
"Enchanted Forest" 
i Årby naturreservat, Eskilstuna.

På uppdrag av Eskilstuna konstmuseum

https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/museer-och-konst/offentlig-konst/invigda-verk/jasmine-cederqvist---arby-friluftsomrade.html

Offentligt konstuppdrag  
"Fågelflocken"
Bästa Biennalen 2019
Under höstlovet landar konstprojektet Vi är alla unika - och ingår i samma flock! i Åstorps kommun. Det sker i Haganäsområdet i Åstorp, där Åstorps konsthall för höstlovet huserar mitt bland allmänheten.                 28 oktober - 2 november

Invigning av det permanenta konstverket i offentlig miljö sker 1 nov, kl 14 i Haganäsområdet.
Invigning av hela Bästa Biennalen på Moderna Museet, Malmö, 19 okt
Läs mer på astorp.se/konst www.bastabiennalen.se

Utställning
Separatutställning
"Back to basics"   - Naturskisser och naturmålningar
Galleri Tapper-Popermajer, Teckomatorp 
30 mars - 30 april

Offentligt konstuppdrag
"Skogens Hemlighet"
Under våren 2019 ska konstnären Jasmine Cederqvist arbeta fram ett förslag på ett nytt offentligt konstverk i Årby friluftsområde. I uppdraget ingår att bjuda in boende i Årby och Skiftinge att delta i ett antal workshoppar i friluftsområdet, med syftet att skapa engagemang och delaktighet kring konstverket.
Resultatet från workshopparna kommer ligga till grund för det permanenta konstverket, som planeras att stå färdigt i slutet av 2019. Invigning 19/11 kl 09.30 
https://www.facebook.com/eskilstunakonstmuseum/videos/454671541835432/
Arbetsgrupp: Maria Hallberg, tf museichef Eskilstuna konstmuseum, Isabelle Paredes, pedagog Eskilstuna konstmuseum och Josefine Bolander, intendent Eskilstuna konstmuseum.
https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/museer-och-konst/offentlig-konst/konst---friluftsliv--sant/skogens-hemlighet.html

https://www.youtube.com/watch?v=6dMwXBdkPEM

Kulturprojekt 
Skapande skola projekt
Projektet "Höra hemma - Naturen är vårt hem" förhåller sig till Platsen, historieskrivande, identitet och skapande och anspelar på Klippans kommuns stora projekt "Ung världsmedborgare".
Elever i åk F-6 i Ljungbyhedsskolan arbetar med relationen plats, historia, identitet och rum. 
Ljungbyhedskolan, Klippans kommun
Jan - feb 2019

  2018  
 

LAND ART
Installation

ZON
Kulturprojektet Zon, en konstinstallation inspirerad av poeten Thomas Tranströmmer och Söderåsen.                       Ett projektsamarbete mellan Svalövs kommun, konstnären Jasmine Cederqvist och Galleri Tapper-Popermajer. 
Torget utanför Teckomatorp station
15 - 30 november 
http://landskrona.lokaltidningen.se/nyheter/2018-11-15/-Här-blir-betraktaren-del-av-konstverket-3528100.html

Kulturprojekt 
"Perspektiv genom detaljer"  -  del i projektet "Art, Ecology and Science"
Projektet arbetar i det framtida biosfärområdet "Vombsjösänkan" som förväntas gå från Sjöbo i öst till Max IV utanför Lund i väst. I både biosfärområdet "Vombsjösänkan och i Max IV vill man lära om sambanden i naturen genom att studera dess minsta detaljer.
Elever i åk 6 från skolor i Sjöbo kommun deltar och utforskar vad som menas med hållbar utveckling av platsen de bor på (i det blivande biosfärområdet).
- Tanken är att inspirera till nyfikenhet på sambanden  i naturen och tanken att man själv en dag kan engagera sig i jordens framtid (som t ex en forskare). -  Förutom deltagande elever i Sjöbo kommun, kommer utländska konstnärer att delta i projektet.  Eleverna kommer arbeta med foto och ljud och deras arbeten presenteras vid den internationella mini foto- och film festivalen på biograf Flora i Sjöbo 19/10 (för skolor) och 20/10 (för allmänheten).
På uppdrag av ARNA (Art and Nature) och Sjöbo kommun.
Sept - okt 2018
https://issuu.com/arnasweden/docs/arna_art_ecology_science

Kulturprojekt 
Skulptur workshop med återbruk

Utomhus workshop för "Kreativa tisdagar för ungdomar" - sommarlovsaktivitet i Klippans kommun
Skulpturen är gjord av återbruksmaterial, i huvudsak ventilationsrör och ska visas på Klippan Festivalen senare i sommar. Den föreställer en grupp "Ventilatorer" - som man kan ventilera tankar och känslor för. Det är deltagarnas tankar man ser på "Ventilatorernas" "tungor".
På innergården i anslutning till Klippans konsthall,
Juli 2018

Kulturprojekt                                  Land art 
Skapande rskola projekt

"Fågelnästet" - ett tillfälligt platsspecifikt Land art konstverk mitt i centrala Skillingaryd, som skapades    i en samarbetsworkshop med ca 130 barn under         4 dagar. Tema; Platsspecifik konst, den kreativa processen samt återbruk.
På uppdrag och i samarbete med ReMida i Vaggeryd.
Juni 2018

Kulturprojekt 
Skapande skola projekt

Bildprojekt "Att se naturen bortom det uppenbara" Med elever i åk 5 och åk 6 i Svenarum skola, Vaggeryds kommun, maj 2018
https://skillingaryd.nu/nyheter/att-se-naturen-bortom-det-uppenbara/

Kulturprojekt
Land art 
Land art workshop i samband med Konstfesten, Kulturfestival för hela familjen på Kulturhuset Björnen.
Kulturhuset Björnen, Åstorp
16 juni 2018
 

Fortbildning pedagoger
Föredrag & workshop
Hållbar Framtid

"Att se naturen med andra ögon - att se bortom det uppenbara". Reggio Emilia nätverk; Södra nätverkets träff med 80 st deltagande förskole pedagoger, på uppdrag av ReMida i Vaggeryd.
Tallnäs kursgård, 31/5 - 1/6.

Kulturprojekt 
Land art
Land art workshop
"Årsringar" vid Skärdammen, Skäralid i Söderåsens nationalpark, i anslutning till utställningen "Årsringar" inne på Naturum.
På uppdrag av Naturum Söderåsen. Maj 2018.

Land art workshop
Familjeaktivitet vid Krankesjön

Kulturprojekt 
Skapande skola projekt

Tema "VATTEN är livet"  . Eleverna gestaltar vatten utifrån ett naturvetenskapligt-, socialt- och hållbarhets perspektiv, som sedan sammanfogats till en gemensam  permanent utsmyckning i skolans entré. Med  elever
i åk F-6 , Rutsborgskolan, Bjärred, Lomma kommun
 April, 2018

Kulturprojekt 
Skapande skola projekt

Projekt "Upp och pröva dina vingar!"  med  elever  i åk F-3 , Hok skola, Vaggeryd kommun, på uppdrag av ReMida.
Februari 2018

Kulturprojekt 
Skapande förskola projekt
Land art 

"Granfilurer" Tema Träd, Land Art och "Hållbar Framtid Återbruk".Förskolebarn 4-5 åringar från totalt sex olika förkolor i Vaggeryds kommun deltar under vårterminen. På uppdrag av ReMida, Skillingaryd
Jan, Feb , April, Maj, Juni 2018

  2017  
 

Land art 
"Disrupted Flow"

 (X)Sites Kattegattleden, 2017
http://www.landart.se/index.php/LandartProjekt/xsites-kattegattleden

Kulturprojekt 
Land Art

Skapande skola projekt 
Tema
Land art med elever i åk 4-6, Svenarum skola, Vaggeryd kommun. På uppdrag av ReMida.
2017
https://www.jp.se/article/de-skapar-konst-av-naturen/
Kulturprojekt 
Land Art
Under 2017-18 arbetar Sjöbo kommuns alla åk sjuor tillsammans med ARNA-Art and nature, med stöd från Naturvårdsverket med ett projekt om Allemansrätten genom Land art tillsammans med konstnär och konstpedagog Jasmine Cederqvist.
http://www.fagelriket.se/allemansratten.htm
https://www.sjobo.se/PageFiles/724/Sjobomagasinet3_17_web.pdf
Kulturprojekt 
Bästa Biennalen2017
Tema "Kaos och Evolution i fåglarnas värld". Workshop för barn och vuxna där vi arbetar med åtterbruksmaterial och funderar kring hur framtidens fåglar kan komma att se ut. 
Plats: Galleri KALK i Hammarlunda, där utställningen ARNA projektet "Birds Upside Down" samtidigt visas. 
Aktiviteten är en del i Bästa Biennalen! med stöd från Kultur Skåne.
Nov, 2017

http://www.arna.nu/birds_upside_down.html
Kulturprojekt 
Del av ARNA-projektet Kulturlager. Workshop där barn letar spår efter möllaren Ola Håkansson och hans kaja i Hammarlunda mölla. Sedan fick barnen reflektera över livet som möllare för 100 år i en skapandeworkshop.
Okt, 2017
Kulturprojekt 
ARNA-projektet Kulturlager skapade en serie bildband där äldre personer berättar om förändringar i vardagslivet under de senaste 100 åren i Harlösatrakten. I två workshops besökte barn kulturhistoriska byggnader i området och tolkade på sitt sätt kulturarvet. 
I Harlösa bibliotek lyssnade barnen till Kit Kelens skröna "Den sanna berättelsen om Harlösa bibliotek". När Kit vistades hos ARNA's artist in residence inspirerades han av den gamla stationsbyggnaden, nu bibliotek, och skrev om de märkliga varelserna som kan bo i ett bibliotek.

Okt, 2017

Utställning
Naturfoto. Röstånga Turistinformation
1 juli - 30 juli 2017

Artist talk och fotoworkshop  13/7  kl 16-17                                
Jasmine Cederqvist berättar om sin fotokonst. 
Workshopen (ca 30 min) är i anslutning.

Kulturprojekt 
Leader projekt
Kulturprojekt med integrationsfokus i Vaggeryds kommun på uppdrag av ReMida i Skillingaryd

Tema är "Flyttfåglar/ Flyktfåglar" och arbetet kommer att förläggas i ett bostadsområde under två veckors tid där de boende bjuds in tillsammans med ensamkommande från ett HBV-boende samt förskolor.
Projektet ska bl a mynna ut i en permantent utsmyckning av fasaderna på tre bostadshus i området.
Skillingaryd, Vaggeryds kommun
Maj, 2017

https://timeforinteraction.wordpress.com/2017/09/06/migrating-birds/
https://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv-utbildning-och-barnomsorg/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2017-05-11-remida-projekt-pa-bostadsomradet-saturnus.html

Land art 
"MIGRATION"-
Trafikskylt, för flyttfåglar/migranter
Påbudsskylt, huvudledskylt samt cirkulationsskylt på en 4 m lång stolpe.
Utsiktsplats och Green Outhouse, Placerad i Klingavälsåns dalgång naturreservat, Vombsjön /ARNA,Fågelriket
Invigning 5 april 2017

Kulturprojekt 
Skapande skola projekt
Tema "Flyttfåglar/ Flyktfåglar"  Om integration och gemenskap. Som bla innefattar att skapa en
gemensam  permanent utsmyckning till skolans utomhusmiljö med skolans alla åk F-3 elever.
    Flyinge skola, Eslövs kommun
Feb-Mars 2017

Fortbildning pedagoger
Bildpedagogisk workshop för ca 110 st förskolepedagoger i Sjöbo kommun
Del i ett projekt "Läslyftet" förskolan; hur man kan arbeta med utgångspunkt i en bok/tema och öka barnens förståelse för det som man läst.
Att kunna närma sig en berättelse från andra hållet, från bilden. Bildens språk kan väcka associationer och tankar som fördjupar upplevelsen av texten. Bilden kan också berätta sin egen berättelse. Att låta barnen tolka berättelsena och bilderna på sitt eget sätt och experimentera med färg och form och fantasi, kan vara vägar in i berättande och läsning.
Fokus ligger på att väcka den egna skaparlusten hos de deltagande pedagogerna och att ge inspiration och verktyg som de kan använda i sina verksamheter med barnen.
Sjöbo, Sjöbo kommun
Mars, nov 2017

Kulturprojekt 
Skapande skola projekt
Med elever i 2 olika skolor, Svenarum skola och Hoks skola i Vaggeryds kommun på uppdrag av REMIDA.

Temat har integrationsfokus och är " Flyttfåglar/ Flyktfåglar", migration och integration samt värdegrund.  Varför flyttar fåglar? Varför flyttar människor? Fåglar känner inga landsgränser. Vi är alla unika individer, ändå lika och vi är en del i en helhet, ett sammanhang. Vi hör alla ihop.
Projektet ska mynna ut i en stor permanent utsmyckning av skolornas utemiljö.
Svenarum skola samt Hoks skola, Vaggeryds kommun
Mars, april 201
7
http://www.vaggeryd.com/utbildning-och-barnomsorg/remida.html

Kulturprojekt 
Skapande skola projekt
"Min värld i vår värld" - del i Världsmedborgare
i Klippan", del 2

Skapande skola projektet "Min värld o vår värld"
är en de ii Klippan kommuns stora kulturpeojekt "Världsmedborgare i Klippan" som inkluderar kommunens samtliga elever. 
I konstprojektet " Min värld i vår värld" arbetar elever i år 1 -3 samt grundsärklass från Antilopenskolan med att gelstalta "Vad är hemma för mig?" samt vad det kan innebära att känna sig som världsmedborgare. 

 Alla är unika men ändå lika och alla har samma värde oavsett ursprung, kön, religion och sexuell läggning. 
Antilopenskolan, Klippans kommun  
Mars-april 2017

Kulturprojekt 
Skapande skola projekt

"Drömmar och drömfångare" 
Med elever i åk 2 (två klasser) i Norrevångsskolan, Eslöv på tema "Drömmmar och drömfångare".
Vi undersöker: vilka olika slags drömmar finns det? Vilka drömmar har du haft/ har du?
Måste drömfångare se ut på ett speciellt sätt - eller hur skulle de kunna se ut? Vilken funktion skulle de kunna ha? Kan de konstrueras om för att ha andra funktioner? Vi skissar och skapar av en uppsjö av olika material, främst återbruksmaterial.
Norrevångsskolan, Eslöv
Juni 2017

NaturSafari och konstworkshop
i Söderåsens Nationalpark
"Vi knackar på i naturen!"
Vi börjar med att skapa varsin magisk vandringsstav som vi tar med oss ut på upptäcksfärd i Nationalparken för att "Knacka på i naturen!"  Tillsammans undersöker vi den fantastiska naturen och upplever den med alla sinnen. Total tid: 2 timmar.
Läs mer här:

  2016  
 

Land art            
"Meddelande #1" 
Det första verket i en serie. Ensillagebalar har använts som punkter i punktskrift (Braille) för att skriva ett meddelande; "Se mig!". Verket handlar om tillgänglighet och exkludering. "Den som kan se det kan inte förstå det (om man inte är initierad) och den som kan förstå det kan inte se det". Pga den stora skalan framträder mönsterbilden bara från en luftvy.
Sept 2016

Kulturprojekt
Skapande skola projekt

"Min värld i vår värld" - del i Världsmedborgare
i Klippan"

Skapande skola projektet "Min värld o vår värld"
är en de ii Klippan kommuns stora kulturpeojekt "Världsmedborgare i Klippan" som inkluderar kommunens samtliga elever. 
I konstprojektet " Min värld i vår värld har eleverna
i åk F-3 på Nya Snyggatorpskolan gelstaltat "Vad är hemma för mig?" samt vad det kan innebära att
känna sig som världsmedborgare. Arbetet har visats
i en utställning i Klippans konsthall.

Utgångspunkten för arbetet är hur det är att vara Klippaninvånare och världsmedborgare men ur skilda perspektiv. Alla är unika men ändå lika och alla har samma värde oavsett ursprung, kön, religion och sexuell läggning. Projektet stöds av Kulturrådet.
Klippans kommun, Nov 2016

http://www.hd.se/2016-11-25/stora-tankar-nar-barnen-intar-konsthallen
http://www.bolla.se/projekt/projektarkiv/Klippan-inkluderar-alla-/

Kulturprojekt
Land art 

"The spaces between" 
- delprojekt 2 av ARNA:s projekt "Se - här bor jag!" Om att utforska våra hembygder med öppna ögon.
 Denna gång i Sjöbo kommun tillsammans med elever i kommunens samtliga åk 4:or. Här handlar det om att se "mellanrum", att undersöka hur vi upplever landskapet och det vi inte vanligtvis lägger märke till på den plats där vi bor.  " Vad är det vi ser och vad är det vi inte ser?" I projektet ingår 3 st internationella ARNA art-in-residence konstnärer, som kommer att arbeta med samma frågeställningar som skolbarnen och vars arbete är tänkt att inspirera eleverna.
Projektet utvecklas av ARNA (Art and Nature) i samarbete med Eslöv kulturskola samt Sjöbo kommun genom avd. för barn- och ungdomskultur med stöd från Kultur i Skåne

Sjöbo kommun, Okt  2016 
http://ystad.lokaltidningen.se/barnen-gav-sig-ut-for-att-soka-konsten-och-fann-den-i-naturen-/20161207/artikler/712079781/2417

https://issuu.com/arnasweden/docs/the_spaces_between

Kulturprojekt
Skapande skola projekt
Skapande skola projekt med F-3 klasserna i Bjäreholvskolan på tema värdegrund och natur, som ska resultera i utsmyckning av skolans utemiljö.
Bjärehovskolan, Bjärred
Sept 2016

Kulturprojekt
Skapande skola projekt
"Drömmar och drömfångare" 

Med elever i åk 3-5 Montessoriskolan i Ängelholm, på tema "Drömmmar och drömfångare".
Vi undersöker: vilka olika slags drömmar finns det? Vilka drömmar har du haft/ har du? Måste drömfångare se ut på ett speciellt sätt - eller hur skulle de kunna se ut? Vilken funktion skulle de kunna ha? Kan den konstrueras om för att ha andra funktioner? Vi skissar och skapar av en uppsjö av olika material, främst återbruksmaterial.
Montessoriskolan, Ängelholm
Nov 2016

Kulturprojekt
"Många selfies blir en groupie"  Hälsotema  - känslor, identitet, gemenskap, och värdegrund. Utomhus workshop med ca 130 st  5-åringar
i Bromölla kommuns barnomsorg.
6-7 Sept 2016


Offentlig utsmyckning
"Det var en gång... i Örtofta".
Uppdrag att måla en permanent utsmyckning i en gångtunnel i Örtofta tillsammans med ungdomar. Målningen ska illustrera upplevelsen av Örtofta med omgivningar. I förarbetet ingår bl a en workshop med Örtoftabor för att höra vad Örtofta är för dom. Arrangörer: Kulturskolan i Eslöv i samarbete med Örtoftabygdens byalag, Trafikverket och Eslövs kommun
Örtofta, Eslövs kommun 1-5 aug
http://ortoftabygden.se/det-var-en-gang-i-ortofta/
http://www.skd.se/2016/08/05/gangtunnel-blir-levande-konstverk/

Kulturprojekt
"Var god tag plats!"
 
Två veckors projekt för unga tjejjer, 12-15 år,  i området Gamlegården, Kristianstad med syfte att med skapande som verktyg inspirera tjejjer att synliggöra och ta plats i det offentliga rummet. Utgångspunkten kommer ligga i relationen mellan deltagarna och deras hemområde. Hur vill de gestalta Gamlegården? Hur påverkar området deras identitet? Ledord; plats, möte och identitet. 
Ingår i det större projektet "Jämställda miljöer", ett samarbete mellan ABK, Kristianstad kommun och Boverket.
Gamlegården, Kristianstad kommun
13-23 juni 2016

http://www.mynewsdesk.com/se/abk/pressreleases/pressinbjudan-var-god-tag-plats-sommarlovsaktivitet-foer-tjejer-paa-gamlegaarden-1444451
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6459407

Kulturprojekt
"Se - här bor jag!"
Workshop som ingår i projektet "Se - här bor jag!" med samtliga elever åk F-6 i Harlösa skola och som bor i anslutning till ett framtida Unescos biosfärområde i Fågelriket i Skåne. Barnen i Harlösa skola skapade vykort från Fågelriket som kommer att ingå i en utställning tillsammans med delprojekt 2. Projektet drivs av föreningen ARNA i Fågelriket med stöd av Kultur i Skåne. I två delprojekt skapas en växelverkan mellan skolbarn och besökande internationella konstnärer. Både barn och vuxna utgår från samma frågor som handlar om att ta in miljön där vi bor - Vad är det vi minns, vad är det vi faktiskt ser, hur tror vi att det ser ut i framtiden.
Under hösten 2016 : delprojekt 2
 
" The spaces between" tar upp stafettpinnen i Sjöbo kommun tillsammans med elever i kommunens samtliga åk 4:or. Här handlar det om att se "mellan raderna", att se det vi inte vanligtvis lägger märke till på den plats där vi bor.
Harlösa, Eslöv kommun, Mars  2016
/ Sjöbo kommun, Okt 2016

https://issuu.com/arnasweden/docs/katalog_barnvykort
https://seethisiswhereilive.wordpress.com/about/

Kulturprojekt
Skapande skola projekt 

"Vi människor trivs i flock och alla är vi unika"
Tillsammans med elever i åk 2 (tre klasser)  göra en permanent utsmyckning  i den nya skolans inomhusmiljö. (Invigning 18 aug).
Nyvångskolan, Löddeköpinge, Kävlinge kommun
Maj 2016

Kulturprojekt
Skapande skola projekt 

Tillsammans med åk 7 elever i Ljungbyhedskolan, 
Klippans kommun, göra en utsmyckning av skolans inomhusmiljö på tema Natur och miljö.  
April 2016

Kulturprojekt
Land art 

Skapande skola projekt samt Kulturgarantin
"Hembygd och närmiljö - plats, möte och identitet"  
Med elever i Åstorp kommuns samtliga
åk 6 och F-klasser (6 skolor/12 klasser) 
Vårterminen 2016

 

Land art 
"Flyktfåglar"
7  st stiliserade  jättefåglar, gjorda med naturmaterial, som pga storleken bara kan uppfattas från luften. Verket är utspritt på tre ställen på båda sidor om landningsbanan, Kristianstad Österlen Airport  
April 2016

http://www.expressen.se/kvallsposten/mystiska-verken-du-bara-kan-se-fran-ovan/

Kulturprojekt
Uteworkshop med samtliga elever åk F-6 i Kvidinge skola. Skapa ett permanent utomhus konstverk för skolans skolgård. Temat är värdegrund. Budskapet är ”Hjärtan som klappar för byn” och hoppas utstråla och sprida godhet till alla.
Kvidinge skola, Åstorps kommun
12 Maj 2016

Kulturprojekt
Skapande skola projekt
Tema värdegrund och identitet; 
"Många selfies        blir  en groupie" 
Med elever i 2 st åk 2:or i Norrevång skolan samt elever i åk 3-5 i Bredablickskolan, Eslovs kommun.
April 2016


NaturSafari och konstworkshop
i Söderåsens Nationalpark
"Vi knackar på i naturen!"
Alla barn mellan 5-10 år som har med sig
en vuxen är välkomna! 

Vi börjar med att skapa varsin magisk vandringsstav som vi tar med oss ut på upptäcksfärd i Nationalparken för att "Knacka på i naturen!"  Tillsammans undersöker vi den fantastiska naturen och upplever den med alla sinnen.
Läs mer här:

  2015  
 

Kulturprojekt 
Skapande skola projekt

"Fri som en fågel"  Tema "Fåglar, migration-gemenskap" - som bla innefattar att skapa en gemensam  permanent utsmyckning till skolans utomhusmiljö med alla åk F-3 elever.
Nya Snyggatorpskolan, Klippans kommun
April-maj

Kulturprojekt 
Land art 
Skapande skola projekt
 
Tillsammans med elever i en grundsärklass skapa
ett platsspecifikt naturlärorum, en egen plats i uterummet, skapad av naturmaterial på tema kretslopp, miljö, återbruk, träd.  
Hasslarödskolan, Osby kommun 
Maj-juni 2015

Kulturprojekt 
Land art 
Kulturprojekt i Klippans kommun. 
"Cirkel" - del i "Barn sätter spår" -
att synas och synliggöra i det offentliga rummet" 
Uteworkshop med samtliga 5-åringar i kommunal barnomsorg i Klippans kommun.
Ledord: Delar blir helhet, former, årsringar, naturkunskap, kretslopp, "vi-känsla" - samhörighet, naturmaterial.
 Sept 2015
http://www.hd.se/lokalt/klippan/2015/09/24/cirkeln-som-ska-fa-alla-barn-att-synas/
http://bjuv.lokaltidningen.se/sma-konstnarer-del-i-stort-konstprojekt-/20151005/artikler/710079870/2336
http://www.klippan.se/utbildningbarnomsorg/nyhetsarkiv/utbildningbarnomsorg/cirklarsattebarnenicentrum.10515.html

Kulturprojekt 
Bästa Biennalen2015
Skulpturworkshop - "KONSTiga superhjältar"
 - Kom och skapa en superhjälte!

Falsterbo konsthall kommer att samarbeta med Vellinge och Höllvikens bibliotek för att ordna
skulptur-workshopar under höstlovet v. 44 
Årets tema för Bästa Biennalen är "Förvandling".                                    
Tillsammans med konstnären Jasmine Cederqvist förvandlar vi vanliga, anspråkslösa ventilationsrör
till superhjälteskulpturer med hjälp av återbruks- material."Har vi alla en superhjälte inom oss som
vi kan förvandlas till när det verkligen gäller? Och
hur ser den superhjälten ut?" Och när kommer den fram?", är frågor vi undersöker under workshopen.  Skulpturerna kommer att placeras utanför biblioteken
i Höllviken och Vellinge. Vernissage på båda ställena sker fre 30/10 På Vellinge bibliotek kl. 10-11 samt på Höllvikens bibliotek kl. 13-14.

Vellinge kommun, v 44  2015
http://www.vellinge.se/uppleva-gora/kultur/falsterbo-konsthall/kalendarium-2015/basta-biennalen-2015/?action=feedback
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/hjaltar-som-ror-om-rejalt/​
http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/barn-blir-konstnarer-pa-hostlovet/​​
http://bastabiennalen.se

Fortbildning pedagoger
För förskolepedagoger i Vaggeryds kommun. Föredrag om hur jag arbetar med barn, unga och pedagogoger, följt av en workshop med återbruksmaterial som finns på ReMida.
På ReMida återbrukscenter i Skillingaryd
24 nov 2015

Kulturprojekt 
Land art  "Barnens Forsvik" - 2-dagars utekonstworkshop för barn. Gestaltning av en plats - den kulturhistoriska platsen Forsviks Bruk / Industri- minne - och dess historia,  med material funna på platsen. 
Juni 2015

Föredrag
"Att FLYGA - i konsten och i verkligheten"
Berätta och visa bilder om mig själv, mitt flygarliv och mitt konstnärskap.
På Young Pilots 10-års jubileum, Kulturhuset i Västerås,
30/10 2015

Kulturprojekt 
"Många selfies blir en groupie" -Konstworkshop utomhus. Aktiviteter för alla och anpassat särskilt för dom med funktionshinder.
Arrangör: Barn-och Utbildningsförvaltningen.,
Kultur-och Fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen. samt FUB.
Klippans kommun
22 april 2015

Utställning
av deltagarnas verk från 4 Fun,
Atriet Klippans bibliotek 4-25 maj
Vernissage 4 maj
2015

Läs mer

Kulturprojekt 
KulturGarantin i Åstorp kommun
"Många selfies blir en groupie" - workshop
med alla förskoleklasserna i Åstorps kommun på temat värdegrund och identitet.   
Maj- juni 2015

http://juveler.moobis.se/2015/05/25/kulturgaranti-i-astorp/

Fortbildning pedagoger
"Skapa Portabla mötesplatser och mobila portaler", att användasi närmiljön där man kan synas och synliggöra". Fortbildnings workshop för 29st Reggio Emilia pedagoger med utgångspunkt att pedagogernas workshop ska kunna förbindas med barnens blivande workshops och med fokus på möten och platser samt användandet av återbruksmaterial. På uppdrag av Hjärnarps fsk, Ängelholms kommun.
Sep 2015                                   

NaturSafari och konstworkshop
i Söderåsens Nationalpark
"Vi knackar på i naturen!" 
För barn 5-10 år
Läs mer:

Utställning
Separatutställning
A E R O D Y N E R
Röstånga konsthall
30-31 Maj , 6-7 Juni
2015

http://landskrona.lokaltidningen.se/hon-gaar-till-botten-med-högtflygande-intresse-/20150525/artikler/712319223/

Land art 
Ser du mig?!" 
Storlek 120 X 60m intill landningsbanan, Kristianstad Österlen Airport  April 2015
http://www.expressen.se/kvallsposten/har-ar-forklaringen-till-mystiska-meddelandet/

Performance
"No Guts no Glory"
Copenhagen Airport, Terminal 3
14 mars
2013

Land art 
"Flyghanden /En utsträckt hand
Konstverk som, pga sin storlek, bara kan ses från luften. Vid landningsbanan 01-19
Kristianstad  Österlen Airport  
April 2014

Fortbildning pedagoger
"Den kreativa processen" Inspirationsworkshop
för pedagoger från Resurskolorna i Kristianstad kommun
Juni 2014


Konstnärsmöte
Visning och samtal om konst för förskolebarn och skolelever i Klippans kommun -  i  samband med min separatutställning "Hellre dö än tveka"
Klippans konsthall nov 2013

Läs mer

Fortbildning pedagoger  
"Den kreativa processen forts." Pedagoger från Resurskolorna i Kristianstad kommun
Juni 2013

Föredrag
"Att flyga -
i konsten och 
i verkligheten"
    Falsterbo konsthall
5 sept
2013

  2014  
 

Stipendium
Klippan kommuns kulturstipendium 2014

Kulturprojekt 
Land art 

"Kultur i Uterum" 3-dagars utomhus workshop
i Ramnaparken, Borås för 300 st  femåringar
från
förskolorna i kommunen.
På uppdrag av Borås konstmuseum
15-17 sept 2014

Läs mer

Kulturprojekt 
Land art 

Skapande skola projekt
Tema "Glädje och gemenskap"  Konstworkshop med skolans samtliga 140 elever åk F-6 Fyra tillfällen som mynnar ut i 2 stycken olika utsmyckningar för skolans utomhusmiljö, varav den ena är permanent. Bilden visar Land art verket, Trädet med elevernas 140 st lampskärmar.
Vedby Skola, Klippans kommun 
November 2014

Utställning
Separatutställning "Safety on board"
Röstånga Konsthall 1-8 maj 2014

Kulturprojekt
Lovaktivitet
I samband med pågående utställning med samma tema "Drömmar och drömfångare" -
Borås konstmuseum,
feb 2014

 

Land art 
"Inte nudda marken"
Röstånga Konsthall
1-8 maj 2014

Kulturprojekt  Skapande skola projekt
"We are all one" Uteworkshop - Att skapa en utsmyckning till skolans utomhus miljö med alla åk 9 elever på tema värdegrund.
Ljungbyhedskolan, Klippans kommun
Juni 2013

Utställning
Separatutställning
Konstföreningen
Svalövs kommun,
10/10-7/11  2014

  2013  
 

Utställning
Separatutställning

"Hellre dö än tveka!"
Målningar, fotografier,
objekt, video samt installationer

Klippans konsthall,
2 nov - 1 dec 2013

Läs mer

Utställning
Separatutställning
Ängelholms
Flygmuseeum
2014 -2015