UTSTÄLLNINGAR
WORKSHOPS
INSTALLATIONER
PERFORMANCE
FÖREDRAG

2017

Disrupted Flow, Land art, (X)Sites Kattegattleden
http://www.landart.se/index.php/LandartProjekt/xsites-kattegattleden

FOTOUTSTÄLLNING
Röstånga Turistinformation
1 juli - 30 juli 2017

VISNING & FOTOWORKSHOP   13/7  kl 16-17                                
Jasmine Cederqvist berättar om sin fotokonst. 
Workshopen (ca 30 min) är i anslutning.
Ingen avgift
Ingen föranmälan

KULTURPROJEKT
Kulturprojekt med integrationsfokus i Vaggeryds kommun på uppdrag av REMIDA

Tema är "Flyttfåglar/ Flyktfåglar" och arbetet kommer att förläggas i ett bostadsområde under två veckors tid där de boende bjuds in tillsammans med ensamkommande från ett HBV-boende samt förskolor.
Projektet ska bl a mynna ut i en permantent utsmyckning av fasaderna på tre bostadshus i området.
Skillingaryd, Vaggeryds kommun
Maj, 2017
http://www.vaggeryd.com/utbildning-och-barnomsorg/remida.html

INSTALLATION
"MIGRATION"-
Trafikskylt, för flyttfåglar/migranter
Påbudsskylt, huvudledskylt samt cirkulationsskylt på en 4 m lång stolpe.

Utsiktsplats och Green Outhouse, Vombsjön /ARNA,Fågelriket
Invigning 5 april 2017

KULTURPROJEKT
Skapande skola projekt
Tema "Flyttfåglar/ Flyktfåglar"  Om integration och gemenskap. Som bla innefattar att skapa en
gemensam  permanent utsmyckning till skolans utomhusmiljö med skolans alla åk F-3 elever.
    Flyinge skola, Eslövs kommun
Feb-Mars 2017

KULTURPROJEKT
Bildpedagogisk workshop för 60 st förskolepedagoger i Sjöbo kommun
Del i ett projekt med läsfrämjande i förskolan; hur man kan arbeta med utgångspunkt i en bok/tema och öka barnens förståelse för det som man läst.
Att kunna närma sig en berättelse från andra hållet, från bilden. Bildens språk kan väcka associationer och tankar som fördjupar upplevelsen av texten. Bilden kan också berätta sin egen berättelse. Att låta barnen tolka berättelsena och bilderna på sitt eget sätt och experimentera med färg och form och fantasi, kan vara vägar in i berättande och läsning.
Fokus ligger på att väcka den egna skaparlusten hos de deltagande pedagogerna och att ge inspiration och verktyg som de kan använda i sina verksamheter med barnen.
Sjöbo, Sjöbo kommun
Mars 2017

KULTURPROJEKT
Skapande skola projekt
Med elever i 2 olika skolor, Svenarum skola och Hoks skola i Vaggeryds kommun på uppdrag av REMIDA.

Temat har integrationsfokus och är " Flyttfåglar/ Flyktfåglar", migration och integration samt värdegrund.  Varför flyttar fåglar? Varför flyttar människor? Fåglar känner inga landsgränser. Vi är alla unika individer, ändå lika och vi är en del i en helhet, ett sammanhang. Vi hör alla ihop.
Projektet ska mynna ut i en stor permanent utsmyckning av skolornas utemiljö.
Svenarum skola samt Hoks skola, Vaggeryds kommun
Mars, april 201
7
http://www.vaggeryd.com/utbildning-och-barnomsorg/remida.html

KULTURPROJEKT
Skapande skola projekt
"Min värld i vår värld" - del i Världsmedborgare
i Klippan", del 2

Skapande skola projektet "Min värld o vår värld"
är en de ii Klippan kommuns stora kulturpeojekt "Världsmedborgare i Klippan" som inkluderar kommunens samtliga elever. 
I konstprojektet " Min värld i vår värld" arbetar elever i år 1 -3 samt grundsärklass från Antilopenskolan med att gelstalta "Vad är hemma för mig?" samt vad det kan innebära att känna sig som världsmedborgare. 

 Alla är unika men ändå lika och alla har samma värde oavsett ursprung, kön, religion och sexuell läggning. 
Antilopenskolan, Klippans kommun  
Mars-april 2017

KULTURPROJEKT
Skapande skola projekt
"Drömmar och drömfångare" 
Med elever i åk 2 (två klasser) i Norrevångsskolan, Eslöv på tema "Drömmmar och drömfångare".
Vi undersöker: vilka olika slags drömmar finns det? Vilka drömmar har du haft/ har du?
Måste drömfångare se ut på ett speciellt sätt - eller hur skulle de kunna se ut? Vilken funktion skulle de kunna ha? Kan de konstrueras om för att ha andra funktioner? Vi skissar och skapar av en uppsjö av olika material, främst återbruksmaterial.
Norrevångsskolan, Eslöv
Juni 2017

NATURSAFARI & WORKSHOP
"Vi knackar på i naturen!"
NATURSAFARI & KONSTWORKSHOP
i Söderåsens Nationalpark
Alla barn mellan 5-10 år som har med sig
en vuxen är välkomna! 

Vi börjar med att skapa varsin magisk vandringsstav som vi tar med oss ut på upptäcksfärd i Nationalparken för att "Knacka på i naturen!"  Tillsammans undersöker vi den fantastiska naturen och upplever den med alla sinnen. Total tid: 2 timmar.
Datum 2017:  30/7, 6/8, 10/9, 15/10
 Tid: 10-12
Pris: 100kr/barn. Material ingår. Vandringsstaven
får ni ta med hem.
Begränsat ant platser
(10 barn). Boka!
Föranmälan! Senast dagen innan till : jas.cederqvist@telia.com
Välkomna!

Läs mer här:


Nytt för 2016    
"NATURSAFARI & SAGOÄVENTYR med konstworkshop"
i Söderåsens Nationalpark
Halvdag   
Ni bokar datum och tid

Nu finns det möjlighet för en grupp /sällskap
med barn och vuxna tillsammans
 att boka en Natursafari kombinerad med ett Sagoäventyr och konstworkshop. Total tid är 3 - 4 timmar (beroende
på barnens ålder och önskemål).

Vi startar med att skapa varsin magisk vandringsstav och ger oss sedan ut på en NaturSafari där vi blir
en del av ett SagoÄventyr i Nationalparkens
magiska natur! 
Ledord: Kreativt skapande, natur & miljö, nyfikenhet, äventyr, saga, gemenskap.
Och så fika, förstås!


NATURSAFARI & SAGOÄVENTYR är tänkt att passa en grupp/ett sällskap vuxna med barn, som vill få en annorlunda naturupplevelse tillsammans.
*Tex en grupp vänninor med barn, pappor med barn, grupp vänner eller grannar med barn, utökad familj (med mor- och farföräldrar/kusiner, etc 
*Jag anpassar Natursafarin & Sagoäventyret  utifrån gruppens sammansättning och ev önskemål.

* För mer info och anmälan: Kontakta mig på     jas.cederqvist@telia.com

2016

LAND ART              
"Meddelande #1" 
Det första verket i en serie. Ensillagebalar har använts som punkter i punktskrift (Braille) för att skriva ett meddelande; "Se mig!". Verket handlar om tillgänglighet och exkludering. "Den som kan se det kan inte förstå det (om man inte är initierad) och den som kan förstå det kan inte se det". Pga den stora skalan framträder mönsterbilden bara från en luftvy.
Sept 2016

KULTURPROJEKT
"Min värld i vår värld" -
del i Världsmedborgare i Klippan"

Skapande skola projektet "Min värld o vår värld"
är en de ii Klippan kommuns stora kulturpeojekt "Världsmedborgare i Klippan" som inkluderar kommunens samtliga elever. 
I konstprojektet " Min värld i vår värld har eleverna
i åk F-3 på Nya Snyggatorpskolan gelstaltat "Vad är hemma för mig?" samt vad det kan innebära att
känna sig som världsmedborgare. Arbetet har visats
i en utställning i Klippans konsthall.

Utgångspunkten för arbetet är hur det är att vara Klippaninvånare och världsmedborgare men ur skilda perspektiv. Alla är unika men ändå lika och alla har samma värde oavsett ursprung, kön, religion och sexuell läggning. Projektet stöds av Kulturrådet.
Klippans kommun, Nov 2016
http://www.hd.se/2016-11-25/stora-tankar-nar-barnen-intar-konsthallen
http://www.bolla.se/projekt/projektarkiv/Klippan-inkluderar-alla-/

KULTURPROJEKT
"The spaces between" 
- delprojekt 2 av ARNA:s projekt "Se - här bor jag!" Om att utforska våra hembygder med öppna ögon. Denna gång i Sjöbo kommun tillsammans med elever i kommunens samtliga åk 4:or. Här handlar det om att se "mellan raderna", att undersöka hur vi upplever landskapet och det vi inte vanligtvis lägger märke till på den plats där vi bor.  " Vad är det vi ser och vad är det vi inte ser?" I projektet ingår 3 st internationella ARNA art-in-residence konstnärer, som kommer att arbeta med samma frågeställningar som skolbarnen och vars arbete är tänkt att inspirera eleverna.
Projektet utvecklas av ARNA (Art and Nature) i samarbete med Eslöv kulturskola samt Sjöbo kommun genom avd. för barn- och ungdomskultur med stöd från Kultur i Skåne

Sjöbo kommun, Okt  2016 
http://ystad.lokaltidningen.se/barnen-gav-sig-ut-for-att-soka-konsten-och-fann-den-i-naturen-/20161207/artikler/712079781/2417

https://issuu.com/arnasweden/docs/the_spaces_between

KULTURPROJEKT
Skapande skola projekt
Skapande skola projekt med F-3 klasserna i Bjäreholvskolan på tema värdegrund, som ska resultera i utsmyckning av skolans utemiljö.
Bjärehovskolan, Bjärred
Sept 2016

KULTURPROJEKT
"Drömmar och drömfångare" 
Skapande skola projekt

Med elever i åk 3-5 Montessoriskolan i Ängelholm, på tema "Drömmmar och drömfångare". Vi undersöker: vilka olika slags drömmar finns det? Vilka drömmar har du haft/ har du? Måste drömfångare se ut på ett speciellt sätt - eller hur skulle de kunna se ut? Vilken funktion skulle de kunna ha? Kan den konstrueras om för att ha andra funktioner? Vi skissar och skapar av en uppsjö av olika material, främst återbruksmaterial.
Montessoriskolan, Ängelholm
Nov 2016

KULTURPROJEKT
"Många selfies blir en groupie"  Hälsotema  - känslor, identitet, gemenskap, och värdegrund. Utomhus workshop med ca 130 st  5-åringar
i Bromölla kommuns barnomsorg.
6-7 Sept 2016

KULTURPROJEKT -
OFFENTLIG UTSMYCKNING

"Det var en gång... i Örtofta".
Uppdrag att måla en permanent utsmyckning i en gångtunnel i Örtofta tillsammans med ungdomar. Målningen ska illustrera upplevelsen av Örtofta med omgivningar. I förarbetet ingår bl a en workshop med Örtoftabor för att höra vad Örtofta är för dom. Arrangörer: Kulturskolan i Eslöv i samarbete med Örtoftabygdens byalag, Trafikverket och Eslövs kommun
Örtofta, Eslövs kommun 1-5 aug
http://ortoftabygden.se/det-var-en-gang-i-ortofta/
http://www.skd.se/2016/08/05/gangtunnel-blir-levande-konstverk/

KULTURPROJEKT
"Var god tag plats!"
 
Två veckors projekt för unga tjejjer, 12-15 år,  i området Gamlegården, Kristianstad med syfte att med skapande som verktyg inspirera tjejjer att synliggöra och ta plats i det offentliga rummet. Utgångspunkten kommer ligga i relationen mellan deltagarna och deras hemområde. Hur vill de gestalta Gamlegården? Hur påverkar området deras identitet? Ledord; plats, möte och identitet. 
Ingår i det större projektet "Jämställda miljöer", ett samarbete mellan ABK, Kristianstad kommun och Boverket.
Gamlegården, Kristianstad kommun
13-23 juni 2016

http://www.mynewsdesk.com/se/abk/pressreleases/pressinbjudan-var-god-tag-plats-sommarlovsaktivitet-foer-tjejer-paa-gamlegaarden-1444451
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6459407

ACTION PAINTING
Baltic Art Live
Karlshamn, Blekinge
22 aug 2016

KULTURPROJEKT 
Workshop som ingår i projektet "Se - här bor jag!" med samtliga elever åk F-6 i Harlösa skola och som bor i anslutning till ett framtida Unescos biosfärområde i Fågelriket i Skåne. Barnen i Harlösa skola skapade vykort från Fågelriket som kommer att ingå i en utställning tillsammans med delprojekt 2. Projektet drivs av föreningen ARNA i Fågelriket med stöd av Kultur i Skåne. I två delprojekt skapas en växelverkan mellan skolbarn och besökande internationella konstnärer. Både barn och vuxna utgår från samma frågor som handlar om att ta in miljön där vi bor - Vad är det vi minns, vad är det vi faktiskt ser, hur tror vi att det ser ut i framtiden.
Under hösten 2016 : delprojekt 2
 
" The spaces between" tar upp stafettpinnen i Sjöbo kommun tillsammans med elever i kommunens samtliga åk 4:or. Här handlar det om att se "mellan raderna", att se det vi inte vanligtvis lägger märke till på den plats där vi bor.
Harlösa, Eslöv kommun, Mars  2016
/ Sjöbo kommun, Okt 2016

https://issuu.com/arnasweden/docs/katalog_barnvykort
https://seethisiswhereilive.wordpress.com/about/

KULTURPROJEKT - WORKSHOP
"Vi människor trivs i flock och alla är vi unika"
Skapande skola projekt 
Tillsammans med elever i åk 2 (tre klasser)  göra en permanent utsmyckning  i den nya skolans inomhusmiljö. (Invigning 18 aug).
Nyvångskolan, Löddeköpinge, Kävlinge kommun
Maj 2016

KULTURPROJEKT
Skapande skola projekt 
Tillsammans med åk 7 elever i Ljungbyhedskolan, 
Klippans kommun, göra en utsmyckning av skolans inomhusmiljö på tema Natur och miljö.  
April 2016

WORKSHOP
"Den kreativa processen"
Workshop med 15 pedagoger från
I Ur och Skur Statarlängan 
förskola och skola
April 2016

KULTURPROJEKT 
Skapande skola projekt samt Kulturgarantin
"Hembygd och närmiljö - plats, möte och identitet"  Med elever i Åstorp kommuns samtliga
åk 6 och F-klasser (6 skolor/12 klasser) 
Vårterminen 2016

 

LAND ART 
Land Art installation "FLYKTFÅGLAR" -
7  st stiliserade  jättefåglar, gjorda med naturmaterial, som pga storleken bara kan uppfattas från luften. Verket är utspritt på tre ställen på båda sidor om landningsbanan, Kristianstad Österlen Airport  
April 2016

http://www.expressen.se/kvallsposten/mystiska-verken-du-bara-kan-se-fran-ovan/

WORKSHOP
Uteworkshop med samtliga elever åk F-6 i Kvidinge skola. Skapa ett permanent utomhus konstverk för skolans skolgård. Temat är värdegrund. Budskapet är ”Hjärtan som klappar för byn” och hoppas utstråla och sprida godhet till alla.
Kvidinge skola, Åstorps kommun
12 Maj 2016

UTSTÄLLNING
Separatutställning
Alfa Lavals konstförening, Lund
7-25 mars 2016

KULTURPROJEKT
Skapande skola projekt på temat värdegrund och identitet; "Många selfies blir en groupie" 
Med elever i 2 st åk 2:or i Norrevång skolan samt elever i åk 3-5 i Bredablickskolan
April 2016

FÖREDRAG
"Att FLYGA -
i konsten och
i verkligheten"
 

Föredrag om att  flyga
i fysiska och mentala landskap. 
Jag berättar och visar bilder om mitt flygarliv och mitt konstnärsskap samt berättar om att flyga som metafor. Örenäs Slott Hotell och Konferens, Glumslöv,för Rotary Landskrona, 
1 Mars 2016FOTOWORKSHOP & NATUR GUIDNING
"KREATIV FOTOSAFARI  och  naturguidning” i Söderåsens nationalpark
För alla!
På denna fotosafari kombinerar vi kreativitet och guidad naturupplevelse. Vi experimenterar med nya sätt att se och dokumentera naturen på och skapar spännande bilder med mobilkameran
(eller valfri typ av kamera). Jag utmanar deltagarna ”Att se bortom det uppenbara!
 Att med ett ny<fiket öga upptäcka färger, former, mönster och perspektiv. Att se det magiska i naturen!”. "Att Se" är inte samma sak som att passivt titta sig omkring och notera omgivningen. 
   
Samling utanför Naturum Söderåsen.
Föranmälan! Senast dagen innan:
 jas.cederqvist@telia.com
Välkomna!


NYTT för 2016: 
Nu finns det möjlighet att boka en halvdag/heldag ”FOTOSAFARI och guidad naturupplevelse” 
för en grupp eller ett sällskap, där jag skräddarsyr upplägget efter gruppen och ev önskemål.  
För alla!   Både vuxna och unga!   
* Ni kanske är en grupp mammor/pappor med barn som vill umgås tillsammans med era barn/ungdomar på ett annorlunda och kreativt äventyr i underbar natur.
* Eller en grupp vänner som vill uppleva naturen på ett lite annorlunda sätt.
* Eller några familjer som vill locka ut tonåringarna i naturen (Ja! Det är OK för dom att använda mobilen! För att fota spännande, häftiga bilder med och uppleva naturen på ett annorlunda sätt!).
För mer info och bokning kontakta mig på: jas.cederqvist@telia.com

Läs mer: på FOTOsidan under fliken KONST i menyn.

NATURSAFARI & WORKSHOP
"Vi knackar på i naturen!"
NATURSAFARI & KONSTWORKSHOP
i Söderåsens Nationalpark
Alla barn mellan 5-10 år som har med sig
en vuxen är välkomna! 

Vi börjar med att skapa varsin magisk vandringsstav som vi tar med oss ut på upptäcksfärd i Nationalparken för att "Knacka på i naturen!"  Tillsammans undersöker vi den fantastiska naturen och upplever den med alla sinnen. Total tid: 2 timmar.
Datum: 30/7, 6/8, 10/9, 15/10
 Tid: 10-12
Pris: 100kr/barn. Material ingår. Vandringsstaven
får ni ta med hem.
Begränsat ant platser
(10 barn). Boka!
Föranmälan! Senast dagen innan till : jas.cederqvist@telia.com
Välkomna!

Läs mer här:


Nytt för 2016    
"NATURSAFARI & SAGOÄVENTYR med konstworkshop"
i Söderåsens Nationalpark
Halvdag   
Ni bokar datum och tid


Nu finns det möjlighet för en grupp /sällskap
med barn och vuxna tillsammans
 att boka en Natursafari kombinerad med ett Sagoäventyr och konstworkshop. Total tid är 3 - 4 timmar (beroende
på barnens ålder och önskemål).

Vi startar med att skapa varsin magisk vandringsstav och ger oss sedan ut på en NaturSafari där vi blir
en del av ett SagoÄventyr i Nationalparkens
magiska natur! 
Ledord: Kreativt skapande, natur & miljö, nyfikenhet, äventyr, saga, gemenskap.
Och så fika, förstås!


NATURSAFARI & SAGOÄVENTYR är tänkt att passa en grupp/ett sällskap vuxna med barn, som vill få en annorlunda naturupplevelse tillsammans.
*Tex en grupp vänninor med barn, pappor med barn, grupp vänner eller grannar med barn, utökad familj (med mor- och farföräldrar/kusiner, etc 
*Jag anpassar Natursafarin & Sagoäventyret  utifrån gruppens sammansättning och ev önskemål.

* För mer info och anmälan: Kontakta mig på     jas.cederqvist@telia.com

c

KULTURPROJEKT 
Skapande skola projekt
"Fri som en fågel"  Tema "Flyga-Fåglar-Gemenskap" - som bla innefattar att skapa en gemensam  permanent utsmyckning till skolans utomhusmiljö med alla åk F-3 elever.
Nya Snyggatorpskolan, Klippans kommun
April-maj

KULTURPROJEKT
Skapande skola projekt 
Tillsammans med elever i en grundsärklass skapa
ett platsspecifikt naturlärorum, en egen plats i uterummet, skapad av naturmaterial på tema kretslopp, miljö, återbruk, träd.  
Hasslarödskolan, Osby kommun 
Maj-juni 2015

KULTURPROJEKT
Kulturprojekt i Klippans kommun. 
Projekt
"Cirkel" - del i "Barn sätter spår" -
att synas och synliggöra i det offentliga rummet" 
Uteworkshop med samtliga 5-åringar i kommunal barnomsorg i Klippans kommun.
Ledord: Delar blir helhet, former, årsringar, naturkunskap, kretslopp, "vi-känsla" - samhörighet, naturmaterial.
 Sept 2015
http://www.hd.se/lokalt/klippan/2015/09/24/cirkeln-som-ska-fa-alla-barn-att-synas/
http://bjuv.lokaltidningen.se/sma-konstnarer-del-i-stort-konstprojekt-/20151005/artikler/710079870/2336
http://www.klippan.se/utbildningbarnomsorg/nyhetsarkiv/utbildningbarnomsorg/cirklarsattebarnenicentrum.10515.html

KULTURPROJEKT
Bästa Biennalen2015
Skulpturworkshop - "KONSTiga superhjältar"

 - Kom och skapa en superhjälte!
Falsterbo konsthall kommer att samarbeta med Vellinge och Höllvikens bibliotek för att ordna skulptur-workshopar under höstlovet v. 44  Årets tema för Bästa Biennalen är "Förvandling".                                    
Tillsammans med konstnären Jasmine Cederqvist förvandlar vi vanliga, anspråkslösa ventilationsrör till superhjälteskulpturer med hjälp av olika spännande material."Har vi alla en superhjälte inom oss som vi kan förvandlas till när det verkligen gäller? Och hur ser den superhjälten ut?" Och när kommer den fram?", är frågor vi undersöker under workshopen.  Skulpturerna kommer att placeras utanför biblioteken i Höllviken och Vellinge. Vernissage på båda ställena sker fre 30/10 På Vellinge bibliotek kl. 10-11 samt på Höllvikens bibliotek kl. 13-14. Det är gratis att vara med.​

Vellinge kommun, v 44  2015
http://www.vellinge.se/uppleva-gora/kultur/falsterbo-konsthall/kalendarium-2015/basta-biennalen-2015/?action=feedback
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/hjaltar-som-ror-om-rejalt/​
http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/barn-blir-konstnarer-pa-hostlovet/​​
http://bastabiennalen.se

FÖREDRAG  &  WORKSHOP
För förskolepedagoger i Vaggeryds kommun. Föredrag om hur jag arbetar med barn, unga och pedagogoger, följt av en workshop med återbruksmaterial som finns på ReMida.
På ReMida återbrukscenter i Skillingaryd
24 nov 2015

WORKSHOP
"Barnens Forsvik" - 2-dagars utekonstworkshop
för barn. Gestaltning av en plats - den kulturhistoriska platsen Forsviks Bruk / Industriminne - och dess historia,  med material funna på platsen. 
Juni 2015

FÖREDRAG
"Att FLYGA - i konsten och i verkligheten". 
Berätta och visa bilder om mig själv, mitt flygarliv och mitt konstnärskap.
På Young Pilots 10-års jubileum, Kulturhuset i Västerås,
30/10 2015

WORKSHOP
Konstworkshop utomhus i samband med kommunens 4-Fun dag. Aktiviteter för alla och anpassat särskilt för dom med funktionshinder.
Arrangör: Barn-och Utbildningsförvaltningen.,
Kultur-och Fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen. samt FUB.
Klippans Kulturcenter
22 april 2015

UTSTÄLLNING
av deltagarnas verk från 4 Fun,
Atriet Klippans bibliotek 4-25 maj
Vernissage 4 maj
2015

Läs mer

KULTURPROJEKT
KulturGarantin i Åstorp kommun
"Många selfies blir en groupie" - workshop
med alla förskoleklasserna i Åstorps kommun på temat värdegrund och identitet.   
Maj- juni 2015
http://juveler.moobis.se/2015/05/25/kulturgaranti-i-astorp/

INSPIRATION WORKSHOP
Projektet
"Skapa Portabla mötesplatser och mobila portaler", att användas
i närmiljön där man kan synas och synliggöra". 
Inspirationsworkshop för 29st Reggio Emilia pedagoger med utgångspunkt att pedagogernas workshop ska kunna förbindas med barnens blivande workshops och med fokus på möten och platser samt användandet av återbruksmaterial.

Sep 2015                                   

KULTURPROJEKT
Skapande skola projekt 2 tillfällen - Konstnärsmöte samt workshopen "Många selfies blir en groupie!"  
Lågstadie elever från Midgårdsskolan, Röstånga
Juni 2015

FOTOWORKSHOP & NATUR GUIDNING
Kreativ fotosafari 
i Söderåsens Nationalpark

För alla!
På denna fotosafari kombinerar vi kreativitet
och guidad naturupplevelse med information om Söderåsens naturvärden och kulturhistoria.
Vi experimenterar med nya sätt att se och dokumentera naturen på och skapar spännande
bilder med mobilkameran (eller valfri typ av kamera).

Pris: 200kr/pers , 9-15 år 80kr/pers
Tid: Kl 10-12
*Samling utanför Naturum Söderåsen.
Föranmälan senast dagen innan på:  jas.cederqvist@telia.com
Välkomna!
I  samarbete med Naturum Söderåsen

NATURSAFARI
& WORKSHOP

"Vi knackar på!" Natursafari och konstworkshop
för barn 5-10 år
i Söderåsens nationalpark

För alla!
Nästa tillfälle: sön 18/9
Tid: Kl 10-12 
*Samling utanför Naturum Söderåsen.
Begränsat ant platser. Pris:150kr/barn 
Föranmälan Senast dagen innan till  jas.cederqvist@telia.com
Välkomna!

Läs mer:

UTSTÄLLNING
Separatutställning
A E R O D Y N E R
Röstånga konsthall
30-31 Maj , 6-7 Juni
2015

Vernissage 31/5
Finissage 7/6

http://landskrona.lokaltidningen.se/hon-gaar-till-botten-med-högtflygande-intresse-/20150525/artikler/712319223/

LAND ART
Land Art installation "SER DU MIG ?!" -
120 X 60m intill landningsbanan, Kristianstad Österlen Airport  April 2015
http://www.expressen.se/kvallsposten/har-ar-forklaringen-till-mystiska-meddelandet/

PERFORMANCE
"No Guts no Glory"
Copenhagen Airport, Terminal 2

14 mars
2014

PRESENTATION
Pecha Kucha presentation
Inbjuden av Galleri Tapper-Popemajer

Pumphuset, Landskrona
28 maj 2015

LAND ART
"FLYGHANDEN / EN UTSTRÄCKT HAND"  Konstverk som, pga sin storlek, bara kan ses från luften. Vid landningsbanan 01-19
Kristianstad  Österlen Airport  
April 2014

WORKSHOP
"Den kreativa processen"
Inspirationsworkshop
för pedagoger från Resurskolorna i Kristianstad kommun
Juni 2014


KONSTNÄRSMÖTE
Visning och samtal om konst för förskolebarn och skolelever i Klippans kommun -  i  samband med min separatutställning "Hellre dö än tveka"
Klippans konsthall nov 2013

Läs mer

WORKSHOP  
"Den kreativa processen 2 " Pedagoger från Resurskolorna i Kristianstad kommun
Juni 2013

FÖREDRAG
"Att flyga -
i konsten och 
i verkligheten"
 
  Falsterbo konsthall
5 sept
2013

2014 /2013

 STIPENDIUM
Klippan kommuns
kulturstipendium 2014

KULTURPROJEKT
"Kultur i Uterum" 3-dagars workshop
i Ramnaparken, Borås för 300 st femåringar
från
förskolorna i kommunen.
På uppdrag av Borås konstmuseum
15-17 sept 2014

Läs mer

KULTURPROJEKT
Skapande skola projekt
Tema "Glädje och gemenskap"  Konstworkshop med skolans samtliga 140 elever åk F-6 Fyra tillfällen som mynnar ut i 2 stycken olika utsmyckningar för skolans utomhusmiljö, varav den ena är permanent.
Vedby Skola, Klippans kommun 
November 2014

UTSTÄLLNING
Separatutställning "SAFETY ON BOARD"
Röstånga Konsthall 1-8 maj 2014

WORKSHOP
Lovaktivitet
I samband med pågående utställning med samma tema "Drömmar och drömfångare" -
Borås konstmuseum,
feb 2014

 

WORKSHOP
"Den kreativa processen"
med 32 pedagoger,
Förskolan Södergården, Borås,
Okt
2014
 

INSTALLATION "INTE NUDDA MARKEN"
Röstånga Konsthall
1-8 maj 2014

KULTURPROJEKT- Skapande skola projekt
"We are all one" Uteworkshop - skapa en utsmyckning till skolans utomhus miljö med alla åk 9 elever på tema värdegrund.
Ljungbyhedskolan, Klippans kommun
Juni 2013

UTSTÄLLNING
Separatutställning
Konstföreningen
Svalövs kommun,
10/10-7/11   2014

 


UTSTÄLLNING
Separatutställning
"HELLRE DÖ ÄN TVEKA"
Målningar, fotografier,
objekt, video samt installationer
Klippans konsthall,
2 nov - 1 dec 2013

Läs mer

  
UTSTÄLLNING

Separatutställning
Ängelholms
Flygmuseeum
2014 -2015

INSTALLATION
"MIGRATION"-
Trafikskylt för flyttfåglar (migranter) under vårinvasionen. Påbudsskylt, huvudledskylt samt cirkulationsskylt på en 4 m lång stolpe.
I samband med påskutställningen
Konstköket i Mjöhult, 2013

PERFORMANCE
"ROOM 213" 
Hotel Nolvik, Säve Airport
16 nov 2013

ACTION PAINTING
Baltic Art Live
Karlshamn, Blekinge
20 juli
2013