WORKSHOPS
För barn och ungdomar i förskola/skola samt pedagoger
och personal i en arbetsgrupp. Antingen hos er,  i min ateljé
i Ljungbyhed eller på en annan plats.  Gärna ute i naturen.
Jag jobbar med Skapande Skola, Kulturgarantin samt med
andra uppdrag.
Välkomna med en förfrågan, så skräddarsyr jag något som
passar målgruppen. 


Fokus på kreativitet, skapandeprocessen, nyfikenhet,
inkluderande och sammanhang

Det centrala i mina workshops är att anpassa dem så att alla kan delta och uppleva en positiv känsla och erfarenhet, något värdefullt att få med sig som människa. Där finns alltid en djupare tanke med i projekten. Det kan röra områden som t ex identitet,  natur och miljö, värdegrund. Målet är att främja nya sätt att förstå sig själv och andra – och att se sig själv som en del i en helhet, i ett  sammanhang.

Ledord: att undersöka, experimentera, skapa, reflektera

  • Jag vill inspirera till att våga och vilja uttrycka sig på olika sätt      och att känna lust, nyfikenhet och initiativförmåga samt att i förlängningen främja självförtroende och självkänsla.  Att se sig  själv som en del i ett större sammanhang, där var och en är en unik individ som utgör en viktig del, och som tillsammans blir en helhet.      I slutändan handlar det framförallt om modet att inte följa utstakade vägar och förlita sig på något facit utan att följa sin egen inre kompass. 
  • Jag vill visa på olika sätt att skapa på, med olika material och metoder, inte bara de vanliga.  Dessutom vill jag visa på skapandet som kommunikationsverktyg. Där skapande arbete sker i ett sammanhang och där det som skapas kommunicerar någonting till sin omgivning. Att det finns en mottagare av det som skapas /kommuniceras är också ett sätt att göra det meningsfullt.
  • Jag vill verka för att barn och unga ska få ta plats, synas och synliggöras i det offentliga rummet. De ska känna att det som dom skapar och uttrycker är bra och viktigt - att det blir något konkret och att det  får synas och ta plats. Att det tas på allvar.

Jag anpassar mina workshops efter önskemål och skräddarsyr dem utifrån målgruppen, platsen och läroplanen.
Val av teknik, material och eventuellt tema sker efter överenskommelse. 
Målet är att alla ska känna att de kan "lyckas". Ambitionen är att frigöra kreativitet, skaparlust och ge en känsla av sammanhang och mening.


Skräddarsydda workshops för barn, ungdomar och pedagoger håller jag i förskolan, skolan, i min ateljé eller på annan plats efter önskemål, gärna utomhus i naturen eller i nära anslutning till den.Några av mina uppdragsgivare: 

* För uppdaterad information, se under fliken PROJEKT

• ReMida återbrukscenter i Skillingaryd, Vaggeryds kommun
 För förskolepedagoger i Vaggeryds kommun. Föredrag om hur jag arbetar med barn, unga och pedagogoger, följt av en workshop med återbruksmaterial som finns på ReMida.På ReMida återbrukscenter i Skillingaryd, nov 2015 
• Falsterbo konsthall, Vellinge kommun  - Bästa Biennalen 2015 
"Skulpturworkshop - KONSTiga superhjältar". Kom och skapa en superhjälte!"
Falsterbo konsthall kommer att samarbeta med Vellinge och Höllvikens bibliotek
för att ordna skulptur-workshopar under höstlovet v. 44 Årets tema är "Förvandling".
Tillsammans med konstnär Jasmine Cederqvist förvandlar vi vanliga, anspråkslösa ventilationsrör till superhjälteskulpturer med hjälp av olika spännande material.
 -"Har vi alla en superhjälte inom oss som vi kan förvandlas till när det verkligen gäller? Och hur ser den superhjälten ut?" Och när kommer den fram?", är frågor 
vi undersöker under workshopen. Skulpturerna kommer sedan att placeras utanför biblioteken i Höllviken och Vellinge. Det är gratis att vara med.​ Vellinge kommun

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/hjaltar-som-ror-om-rejalt/​
http://www.vellinge.se/uppleva-gora/kultur/falsterbo-konsthall/kalendarium-2015/basta-biennalen-2015/?action=feedback​
http://bastabiennalen.se​
• Klippans kommun - ​Kulturprojekt  "Cirkel" - del i "Barn sätter spår" -
att synas och synliggöra i det offentliga rummet". Uteworkshop med samtliga
5-åringar i kommunal barnomsorg i Klippans kommun. Ledord: Delar blir helhet, former, årsringar, naturkunskap, kretslopp, "vi-känsla" - samhörighet, naturmaterial. sept 2015
http://www.hd.se/lokalt/klippan/2015/09/24/cirkeln-som-ska-fa-alla-barn-att-synas/
http://bjuv.lokaltidningen.se/sma-konstnarer-del-i-stort-konstprojekt-/20151005/artikler/710079870/2336
 Borås konstmuseum Kulturprojekt ”Kultur i uterum”  3-dagars workshops utomhus för totalt 300 stycken 5-åringar från Borås förskolor i Ramna parken, Borås,
sept 2014
http://www.bt.se/boras/femaringar-bakom-konstverk/ 
Hjärnarps förskola, Morkullans förskola, Hjärnarp  - "Projekt  Skapa portabla mötesplatser och mobila portaler, att användas i närmiljön där man kan synas och synliggöra". Inspirationsworkshop för  29 Reggio Emilia pedagoger med utgångspunkt att pedagogernas workshop ska kunna förbindas med barnens blivande workshops och med fokus på möten och platser samt användandet av återbrukmaterial.
sept 2015
• Nya Snyggatorpskolan, Klippans kommun - Skapande skola projekt,
tema "Fri som en fågel"
- att tillsammans med elever i åk F-3 (107 st) bl a skapa en permanent utsmyckning för skolans utomhusmiljö.
april-maj 2015
http://www.hd.se/lokalt/klippan/2015/06/10/elevernas-faglar-smyckar-skolan/   
•  Åstorps kommun  - Kulturgarantin. Konstworkshops med samtliga förskoleklass- elever i kommunen. Tema "Många selfies blir en groupie".
maj-juni 2015
http://juveler.moobis.se/2015/05/25/kulturgaranti-i-astorp/
•  Hasslarödskolan, Osby kommun  - Skapande skola projekt, Tillsammans med grundsärklasselever skapa ett platsspecifikt naturlärorum - en egen plats i ute-rummet skapad av naturmaterial på tema kretslopp, miljö, återbruk, träd. juni 2015

•  Forsviks Bruk / Industriminne, Västarvet  "Barnens Forsvik" - 2-dagars utekonstworkshop för barn. Gestaltning av en plats - platsen Forsviks Bruk / Industriminne - och dess historia,  med material funna på platsen. 
Juni 2015

 • Vedby Skola, Klippans kommun  -  Skapande skola projekt,  tema
"Glädje och gemenskap" -
att tillsammans med skolans 140 elever
skapa en permanent utsmyckning för skolans utomhusmiljö - att gestalta glädje och gemenskap. nov 2014
Resurskolorna i Kristianstad kommunHeldagsworkshop i min ateljé
för 18 pedagoger samt en halvdags workshop för 38 pedagoger i samband med en fortbildningsdag i Åhus. maj, augusti 2013
Ljungbyhedsskolan, Klippans kommun  - Skapande skola projekt,
heldags workshop utomhus,  tema "We are all one"
för skolans samtliga
åk 9:or. juni 2013
Förskolan Södergården, Borås kommun  – Workshop för 32 pedagoger 
med fokus på ”Skapandeprocessen”. okt 2014

bild(1) image[2] Skapande skola 1 IMG_5520 bild 5 bild 2 12002313_1045999592078891_5460119218503950117_n-2 image image image image image image image image image image[3] image IMG_4204 image image image image IMG_4477 IMG_4205 IMG_4342 IMG_5538 IMG_5531 12006331_1045999688745548_3929448863910026179_n image 13729201_1219256371419878_2426954933976211943_n

Se fler bilder från mina workshops i Bildgalleri (under Workshops)
© 2017 Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Bakgrund                                         Sedan 2009 är jag verksam konstnär på heltid med ateljé i Ljungbyhed, Skåne. Dessförinnan arbetade jag som lärare i 7 år på en I  UR och SKUR skola (åk 3-5) med inriktning på utomhuspedagogik och upplevelseinriktad inlärning i undervisningen.
Jag har vikarierat som bildlärare i grundskolan och i gymnasieskolan. Dessutom är jag utbildad biolog med påbörjad doktorandutbildning i zooekologi (Flyttfågelgruppen) vid Lunds Universitet.

 

Med den bakgrund och inriktning som jag har finns det stor möjlighet att kombinera intressanta teman för projekt och workshops.


Här är några exempel på teman:
LAND ART - Naturen som rum, atelje och utställningsplats. 
Att se det magiska i naturen. Skapa i utomhusmiljö, med naturmaterial och
i samklang med platsen. Naturvävar, mångfald och ekologi. Koppling till Allemansrätten. Med fokus på den kreativa processen som väver samman kultur och natur. Den kreativa processen är minst lika viktigt som den färdiga produkten. Att reflektera kring begreppet "förgänglighet". 

KRETSLOPP / ÅTERBRUK Naturens kretslopp.  Återbruk - att använda spillmaterial, förvandla "skräp" till konst. Att skapa med återbruksmaterial har många fördelar och möjligheter, framför allt som katalysator för kreativiteten.
ATT FLYGA / NAVIGERA  - I fysiska och mentala landskap. Konsten att hitta vägen, fåglar, fågelperspektiv, flygplan och flygande mattor! Drömmen om att flyga. Drömmar.
MIGRATION - Flyttfåglar, människor, rörelse, integration
DEN KREATIVA PROCESSEN
VÄRDEGRUND OCH IDENTITET

Bildspel från workshopen "KONSTiga SUPERHJÄLTAR" i Höllviken / Bästa biennalen 2015 (se info samt länkar här intill)