Äldre Konstpedagogiska projekt

2021

Skapande skola projekt
Från Grått till Grönt
- del i projekt 11.7 i Agenda 2030,Mål för  hållbara städer och samhällen


Uppdragsgivare:
ReMida i Skillingaryd, 2020


Grafittikonstverk av riktigt gräs som man kunde uppleva med olika sinnen, t ex gå barfota på. Uteateljé med fokus på växtlighet för förskolebarn, fritidsbarn och skolelever på tema fotosyntes och blad. Skapande av bladkonstverk med kronblad.

Torget, Skillingaryd, Waggeryds kommun


För mer information och bilder se projektet under fliken LAND ART  

2020

Konstpedagogiskt projekt
Möt en konstnär 2020
Klippans konsthall

Uppdragsgivare: 
Klippans kommun, Bästa biennalen, 2020


I samband med min separatutställning Belonging - att höra hemma i Klippans konsthall, höll jag ett antal workshops för barn och unga kopplat till utställningen.

Klippans konsthall, Klippans kommun

2020

Skapande skola projekt
Insekt - Utsikt
Uppdragsgivare: ReMida i Skillingaryd

Ett platsspecifikt kollaborativt land art verk skapat tillsammans med förskolebarn och skolelever från Vaggeryd på uppdrag av ReMida med stöd från Kulturrådet. Ett stort, gemensamt tillfälligt Land art konstverk skapades under 2 veckor i Linnabäckssparken i centrala Vaggeryd.  Fokus har varit på den lilla granbarkborren och det fascinerande spår som larverna lämnar efter att de kläckts i barken på angripna träd.

Workshop på Konstakademin
SHARED SPACES 2 /10  2021


Uppdragsgivare: 
ART PLATFORM


På lördag 2/10 har vi fullt fokus på hur vi involverar barn och unga i gestaltandet av våra offentliga rum. Dagen inleds med workshop för barn 7-12 år med pedagogik-proffsen jasmine Cederqvist och Adam Wallenberg.

Workshopen hålls kl 12-13.30 och är inspirerad av den pedagogiska processen i skolan Källan i Ystad som Jasmine och Adam arbetat med på uppdrag av Ystad konstmuseum, och som kretsar kring utforskandet av ekologi och kretslopp.


Anmäl dig till workshopen till elina.lund@artplatform.se för garanterad plats, eller droppa in. 
 

2020

Konstpedagogiskt projekt
Möt en konstnär 2020

Uppdragsgivare:                                            Sjöbo kommun, Bästa biennalen, 2020

Land art vid badplatsen utanför Sjöbo där badgästerna bjöds in att möta konst och prova att skapa med naturmaterial.

2020

Skapande skola projekt
Vatten
Uppdragsgivare: Perstorps kommun

Elever i åk 2-3 i Norra Lyckanskolan samt Oderljunga skola. Projektet tar upp vikten av vatten, vatten ur ett naturvetenskapligt perspektiv, samt fördelningen av vatten bland Jordens människor.

Norra Lyckans skola, Oderljunga skola, Perstorps kommun

2020

Konstpedagogiskt projekt
Möt en konstnär 2020


Uppdragsgivare: 
Svalöv kommun, Bästa biennalen, 2020


Foto och visuellt berättande
Jag berättar och visar hur jag som konstnär arbetar med foto och visuell gestaltning.  Vi tittar på olika typer av foto och diskuterar hur vi tolkar dom och hur man kan berätta något med en bild. Eleverna testar att gestalta något och jag visar hur man kan redigera bilden.

Elever i åk 7 i Linåkerskolan, Svalöv. 

Linåkerskolan, Svalöv, Svalövs kommun

2020

Skapande skola projekt
Land art
Uppdragsgivare: Sävsjö kommun

Land art projekt med 4-5 åringar i Sävsjö kommuns samtliga förskolor.

2019

Skapande skola projekt
Höra hemma - Naturen är vårt hem

Uppdragsgivare: Klippans kommun

Projektet "Höra hemma - Naturen är vårt hem" förhåller sig till platsen, identitet historieskrivande och skapande. Det anspelar på Klippans kommuns stora projekt "Ung världsmedborgare".
Elever i åk F-6 i Ljungbyhedsskolan arbetar med relationen plats, historia, identitet och rum. 


Ljungbyhedskolan, Klippans kommun

2018

Skapande skola projekt
VATTEN är livet

Uppdragsgivare: Lomma kommun

Eleverna gestaltar vatten utifrån ett naturvetenskapligt-, socialt- och hållbarhets perspektiv, som sedan sammanfogats till en gemensam  permanent utsmyckning i skolans entré. Med  elever i åk F-6 ,

Rutsborgskolan, Bjärred, Lomma kommun

 

2018

Kulturprojekt
Land Art

Uppdragsgivare: Åstorps kommun

Land art workshop i samband med Konstfesten, Kulturfestival för hela familjen på Kulturhuset Björnen.
Kulturhuset Björnen, Åstorp

2017

Skapande skola projekt
Land art projekt

Uppdragsgivare: ReMida i Skillingaryd

Tema Land art med elever i åk 4-6, Svenarum skola, Vaggeryd kommun. 
https://www.jp.se/article/de-skapar-konst-av-naturen/

2017

Kulturprojekt 
Kaos och Evolution i fåglarnas värld
Bästa Biennalen2017

Uppdragsgivare: ARNA/Bästa Biennalen

Workshop för barn och vuxna där vi arbetar med åtterbruksmaterial och funderar kring hur framtidens fåglar kan komma att se ut. 
Plats: Galleri KALK i Hammarlunda, där utställningen ARNA projektet "Birds Upside Down" samtidigt visas. Aktiviteten är en del i Bästa Biennalen! med stöd från Kultur Skåne.

2017

Skapande skola projekt
Flyttfåglar/ Flyktfåglar

Uppdragsgivare: ReMida i Skillingaryd

Elever i 2 olika skolor, Svenarum skola och Hoks skola i Vaggeryds kommun på uppdrag av REMIDA.
Temat har integrationsfokus och är, migration och integration samt värdegrund.  Varför flyttar fåglar? Varför flyttar människor? Fåglar känner inga landsgränser. Vi är alla unika individer, ändå lika och vi är en del i en helhet, ett sammanhang. Vi hör alla ihop.Projektet ska mynna ut i en stor permanent utsmyckning av skolornas utemiljö.

Svenarum skola samt Hoks skola, Vaggeryds kommun

2016

Kulturprojekt
The spaces between
- delprojekt 2 av ARNA:s projekt "Se - här bor jag!"
Uppdragsgivare: ARNA (Art and Nature) och Sjöbo kommun

Land art projekt
Utforska hembygden i Sjöbo kommun  tillsammans med elever i kommunens samtliga åk 4:or. Att se "mellanrum", att undersöka hur vi upplever landskapet och det vi inte vanligtvis inte lägger märke till på den plats där vi bor.  " Vad är det vi ser och vad är det vi inte ser?" I projektet ingår även 3 st internationella art-in-residence konstnärer från ARNA, som kommer att arbeta med samma frågeställningar som skolbarnen och vars arbete är tänkt att inspirera eleverna.

2016

Skapande skola projekt 
Natur och miljö
Uppdragsgivare: Klippans kommun

Tillsammans med åk 7 elever i Ljungbyhedskolan, Klippans kommun, göra en utsmyckning av skolans inomhusmiljö på tema Natur och miljö. 

Ljungbyhedsskolan, Ljungbyhed 

2016

Skapande skola projekt
Drömmar och drömfångare

Uppdragsgivare: Ängelholms kommun

Med elever i åk 3-5 Montessoriskolan i Ängelholm, på tema "Drömmmar och drömfångare". Vi undersöker: vilka olika slags drömmar finns det? Vilka drömmar har du haft/ har du? Måste drömfångare se ut på ett speciellt sätt - eller hur skulle de kunna se ut? Vilken funktion skulle de kunna ha? Kan den konstrueras om för att ha andra funktioner? Vi skissar och skapar av en uppsjö av olika material, främst återbruksmaterial.

Montessoriskolan, Ängelholm

2018

Kulturprojekt 
Perspektiv genom detaljer -  
del i projektet "Art, Ecology and Science
"

Uppdragsgivare: ARNA (Art and Nature) och Sjöbo kommun 

Elever i åk 6 från skolor i Sjöbo kommun deltar och utforskar vad som menas med hållbar utveckling av platsen de bor på
i det blivande biosfärområdet "Vombsjösänkan" som förväntas gå från Sjöbo i öst till Max IV utanför Lund i väst.
I både biosfärområdet "Vombsjösänkan och i Max IV vill man lära om sambanden i naturen genom att studera dess minsta detaljer.

https://issuu.com/arnasweden/docs/arna_art_ecology_science

2018

Skapande Förskola projekt 
Fågelnästet 
- ett tillfälligt platsspecifikt Land art konstverk mitt i centrala Skillingaryd   
                        
Uppdragsgivare: ReMida i Skillingaryd

Samarbetsworkshop med ca 130 barn under 4 dagar. Tema; Platsspecifik konst, den kreativa processen samt återbruk.

2018

Skapande förskola projekt
Granfilurer 
Land Art - Tema träd, återbruk och Hållbar Framtid 

Uppdragsgivare: ReMida i Skillingaryd

Förskolebarn 4-5 åringar från totalt sex olika förkolor i Vaggeryds kommun deltar under vårterminen. 

2017

Kulturprojekt 
Allemansrätten genom Land art
Uppdragsgivare: ARNA (Art and Nature) och Sjöbo kommun, Naturvårdsverket 

Under 2017-18 arbetar Sjöbo kommuns alla åk sjuor tillsammans med konstnär och konstpedagog  Jasmine Cederqvist i ett projekt om Allemansrätten genom Land art. 

2017

Skapande skola projekt
Drömmar och drömfångare
Uppdragsgivare: Eslövs kommun

Norrevångsskolans åk 2 elever (två klasser) . Vi undersöker: Vilka olika slags drömmar finns det? Vilka drömmar har du haft/ har du? Måste drömfångare se ut på ett speciellt sätt - eller hur skulle de kunna se ut? Vilken funktion skulle de kunna ha? Kan de konstrueras om för att ha andra funktioner? Vi skissar och skapar med en mängd olika material, främst återbruksmaterial.

Norrevångskolan, Eslöv, Eslövs kommun

2017

Skapande skola projekt
Min värld i vår värld
- Vad är hemma för mig?

Uppdragsgivare: Klippans  kommun

Del i Klippan kommuns stora kulturprojekt "Världsmedborgare i Klippan" som inkluderar kommunens samtliga elever.  I konstprojektet " Min värld i vår värld" arbetar elever i år 1 -3 samt elever i grundsärklass från Antilopenskolan med att gelstalta vad det kan innebära att känna sig som världsmedborgare. Alla är unika men ändå lika och alla har samma värde oavsett ursprung, kön, religion och sexuell läggning. 

Antilopenskolan, Klippans kommun  

2016

Skapande skola projekt
Natur & Miljötema

Uppdragsgivare: Lomma kommun

Elever i F-3 klasserna i Bjäreholvskolan, Bjärred skapade med olika tekniker anpassade för respektive årskurs. Tema värdegrund och natur, som resulterar i utsmyckning av skolans utemiljö. Bilden visar åk 3 skapande.

Bjärehovsskolan, Lomma

2016

Skapande skola projekt,Kulturgarantin
Hembygd och närmiljö
- plats, möte och identitet

Uppdragsgivare: Åstorps kommun

Med elever i Åstorp kommuns samtliga
åk 6 och F-klasser (6 skolor/12 klasser) 
Vårterminen 2016

2018

Kulturprojekt 
Ventilatorer

Uppdragsgivare: Klippans kommun

Skulptur workshop utomhus, Sommarlovs aktivitet i Klippans kommun.
Skulpturen är gjord av återbruksmaterial, i huvudsak ventilationsrör och ingick i Klippan Festivalen. Den föreställer en grupp "Ventilatorer" - som man kan ventilera tankar och känslor för. Det är deltagarnas tankar man ser på "Ventilatorernas" "tungor".
I anslutning till Klippans konsthall,2018

 

2018


Skapande skola projekt
Att se naturen bortom det uppenbara
Uppdragsgivare: ReMida i Skillingaryd

Bildprojekt med elever i åk 5 och åk 6
i Svenarum skola, Vaggeryds kommun. 


https://skillingaryd.nu/nyheter/att-se-naturen-bortom-det-uppenbara/

2018

Skapande skola projekt
Upp och pröva dina vingar!

Uppdragsgivare: ReMida i Skillingaryd

Om drömmar och framtidstro, med elever  i åk F-3, Hok skola. 

Hok skola, Hok, Vaggeryds kommun

2017

Kulturprojekt 
Leader projekt

Flyttfåglar/ Flyktfåglar
Uppdragsgivare: ReMida, VSBo i Skillingaryd

Permantent utsmyckning av fasaderna på tre bostadshus i området Saturnus i Skillingaryd, Vaggeryds kommun. 
Kulturprojekt med integrationsfokus som under två veckors tid förlades i bostadsområdet där boende samt ensamkommande från ett HBV-boende bjöds in att skapa sin unika metallfågel.
Även förskolebarn deltog i projektet.

https://timeforinteraction.wordpress.com/2017/09/06/migrating-birds/
 

2017

Skapande skola projekt
Flyttfåglar/ Flyktfåglar 

Uppdragsgivare: Eslövs kommun

Flyinge skolas elever i åk F-3. Om integration, gemenskap, flyttfåglar samt kreativt skapande till en gemensam utsmyckning till skolan.

Flyinge skola, Flyinge, Eslövs kommun

2016

Skapande skola projekt
Min värld i vår värld               - del i Världsmedborgare i Klippan

Uppdragsgivare: Klippans  kommun

Skapande skola projektet "Min värld o vår värld" är en de ii Klippan kommuns stora kulturpeojekt "Världsmedborgare i Klippan" som inkluderar kommunens samtliga elever. 
I konstprojektet " Min värld i vår värld har elever i åk F-3 på Nya Snyggatorpskolan gelstaltat "Vad är hemma för mig?" samt vad det kan innebära att känna sig som världsmedborgare. Arbetet har visats
i en utställning i Klippans konsthall.
Utgångspunkten för arbetet är hur det är att vara Klippaninvånare och världsmedborgare men ur skilda perspektiv. Alla är unika men ändå lika och alla har samma värde oavsett ursprung, kön, religion och sexuell läggning. Projektet stöds av Kulturrådet.

2016

Kulturprojekt
Var god tag plats!

Uppdragsgivare: Kritianstad kommun, ABK samt Boverket

Två veckors projekt för unga tjejjer, 12-15 år, i området Gamlegården, Kristianstad med syfte att med skapande som verktyg inspirera tjejjer att synliggöra och ta plats i det offentliga rummet. Utgångspunkten kommer ligga i relationen mellan deltagarna och deras hemområde.          Hur vill de gestalta Gamlegården?
Hur påverkar området deras identitet? 
Ledord; plats, möte och identitet. 
Ingår i det större projektet "Jämställda miljöer".

http://www.mynewsdesk.com/se/abk/pressreleases/pressinbjudan-var-god-tag-plats-sommarlovsaktivitet-foer-tjejer-paa-gamlegaarden-1444451

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6459407

2016

Kulturprojekt
Se - här bor jag!
Uppdragsgivare: Eslövs kommun, Sjöbo kommun

Workshop med samtliga elever åk F-6 i Harlösa skola och som bor i anslutning till ett framtida Unescos biosfärområde i Fågelriket i Skåne. Barnen i Harlösa skola skapade vykort från Fågelriket som kommer att ingå i en utställning tillsammans med delprojekt 2. Projektet drivs av föreningen ARNA i Fågelriket med stöd av Kultur i Skåne. I två delprojekt skapas en växelverkan mellan skolbarn och besökande internationella konstnärer. Både barn och vuxna utgår från samma frågor som handlar om att ta in miljön där vi bor - Vad är det vi minns, vad är det vi faktiskt ser, hur tror vi att det ser ut i framtiden.
Under hösten 2016 : delprojekt 2 
" The spaces between" tar upp stafettpinnen i Sjöbo kommun tillsammans med elever i kommunens samtliga åk 4:or. Här handlar det om att se "mellan raderna", att se det vi inte vanligtvis lägger märke till på den plats där vi bor.


Harlösa skola, Harlösa, Eslövs kommun

 

2016

Skapande skola projekt 
Vi människor trivs i flock och alla är vi unika

Uppdragsgivare: Kävlinge kommun

Tillsammans med elever i åk 2 (tre klasser) skapa en permanent utsmyckning i den nya skolans inomhusmiljö.                 

Nyvångskolan, Löddeköpinge, Kävlinge kommun

2016

Kulturprojekt
Hjärtan

Uppdragsgivare: Åstorps kommun

Uteworkshop med samtliga elever åk
F-6 i Kvidinge skola. Skapa ett permanent utomhus konstverk för skolans skolgård. Temat är värdegrund. Budskapet är ”Hjärtan som klappar för byn” och hoppas utstråla och sprida godhet till alla.


Kvidinge skola, kvidinge, Åstorps kommun

2016

Kulturprojekt
Vi människor trivs i flock. och vi är alla unika, och delar vår jord, vår holk

Uppdragsgivare: Klippans kommun

Workshop med fritidsbarn i Bofinken skola. Temat är en del i Klippan kommuns stora satsning, "Ung världsmedborgare i Klippan" där flera skolor i komunen ingår.

Bofinkens skola, Klippan, Klippans kommun

2016

Kulturprojekt
Många selfies blir en groupie
Uppdragsgivare: Bromölla kommun

Hälsotema - känslor, identitet, gemenskap, och värdegrund. Utomhus workshop med ca 130 st  5-åringar
i Bromölla kommuns barnomsorg.

2016

Skapande skola projekt
Många selfies blir en groupie
Uppdragsgivare: Åstorps kommun

Tema värdegrund och identitet. Med elever i 2 st åk 2:or i Norrevång skolan samt elever i åk 3-5 i Bredablickskolan. 

Norrevångskolan, Bredablickskolan, Åstorp

2015

Skapande skola projekt
Fri som en fågel

Uppdragsgivare: Klippans kommun

Tema "Fåglar, migration-gemenskap" - som bla innefattar att skapa en gemensam  permanent utsmyckning till skolans utomhusmiljö med alla åk F-3 elever.

Nya Snyggatorpskolan, Klippan

2015

Skapande skola projekt 
NATURlärRUM

Uppdragsgivare: Osby kommun

Land art 
Tillsammans med Hasslarödskolans elever från grundsärklass, skapa ett platsspecifikt naturlärorum, en egen plats i skolans närmiljö. Ett uterum skapat av platsens naturmaterial. Tema kretslopp, miljö, återbruk, träd.

Hasslarödskolan, Osby, Osby kommun 

2015

Kulturprojekt 
Cirkel - Barn sätter spår 
- att synas och synliggöra i det offentliga rummet 
Uppdragsgivare: Klippans kommun

Land art 
Uteworkshop med samtliga 5-åringar i kommunal barnomsorg i Klippans kommun (totalt 160 barn). Ledord: Delar blir helhet, former, årsringar, kretslopp, naturkunskap,"vi-känsla" samhörighet, samt att skapa med naturmaterial.

http://www.hd.se/lokalt/klippan/2015/09/24/cirkeln-som-ska-fa-alla-barn-att-synas/

2015

Kulturprojekt 
Bästa Biennalen 2015
KONSTiga superhjältar
- Skulpturworkshop

Uppdragsgivare: Falsterbo konsthall, Bästa Biennalen

Skapa en superhjälte!
Falsterbo konsthall samarbetar med Vellinge och Höllvikens bibliotek och ordnar skulptur-workshops under höstlovet v. 44 Årets tema för Bästa Biennalen är "Förvandling".                                    
Tillsammans med konstnären Jasmine Cederqvist förvandlar vi vanliga, anspråkslösa ventilationsrör
till superhjälteskulpturer med hjälp av återbruksmaterial. Vi utgår från olika frågor och barnens funderingar som vi undersöker under workshopen.
Har vi alla en superhjälte inom oss som
vi kan förvandlas till när det verkligen gäller? Och hur ser den superhjälten ut?" Och när kommer den fram? 
Skulpturerna placeras sedan utanför biblioteken i Höllviken och Vellinge där de står i 3 veckor. Vernissage sker på båda ställena.

http://bastabiennalen.se

2015

Kulturprojekt 
Barnens Forsvik
- 2-dagars utekonstworkshop för barn 

Uppdragsgivare: Forsviks Bruk

Land art  
Sommarlovsaktivitet. Gestaltning av en plats. Den kulturhistoriska platsen Forsviks Bruk / Industriminne - och dess historia,  med material funna på platsen. 

2015

Kulturprojekt 
KulturGarantin i Åstorp kommun

Många selfies blir en groupie

Uppdragsgivare: Åstorps kommun

Workshop med alla förskoleklasserna i Åstorps kommun på temat värdegrund och identitet.   

2014

Kulturprojekt 
Kultur i Uterum
3-dagars utomhus workshop skapande av tillfällig platsspecifik Land art installation

Uppdragsgivare: Borås konstmuseum

Land art projekt i Ramnaparken, Borås för samtliga femåringar (300 st) från förskolorna i kommunen. Installationen stod i hembygdsparken under 3 månader så att förskolebarnen kunde besöka den och hitta sin egna bräda eftersom det stod namn och förskola på baksidan av samtliga brädor. Installationen var rumslig och bildade ett rum i naturrummet så att man kunde uppleva tredimensionalitet av att gå runt inne i skulpturen.

2014

Skapande skola projekt
Glädje och gemenskap

Uppdragsgivare: Klippans kommun

Konstworkshop med samtliga 140 st elever åk F-6 i Vedby skola. Under en vecka skapades 2 stycken olika utsmyckningar för skolans utomhusmiljö, varav den ena är permanent. Bilden visar det temporära Land art verket, Trädet med elevernas 140 st lampskärmar.

Vedby skola, Klippan, Klippans kommun

2014

Kulturprojekt
Drömmar och drömfångare

Uppdragsgivare: Borås konstmuseum

Lovaktivitet för barn på Borås konstmuseum kopplat till museets pågående utställning med samma tema, Drömmar och drömfångare.

Borås konstmuseum, Borås

2013

Konstnärsmöte för barn
Min utställning i Klippans konsthall

Uppdragsgivare: Klippans kommun

Visning och samtal om konst för förskolebarn och skolelever i Klippans kommun - i  samband med min separatutställning "Hellre dö än tveka"
Klippans konsthall nov 2013


Klippans konsthall, Klippan

2013

Skapande skola projekt
We are all one

Uppdragsgivare: Klippans kommun

Uteworkshop - på tema värdegrund, miljö och natur. Tillsammans med alla åk 9 elever på Ljungbyhedskolan skapades en tillfällig utsmyckning till skolans utomhus miljö.

Ljungbyhedsskolan, Ljungbyhed