Foto: Jan Emanuelsson

Meddelande # 1
2016

Ensillagebalar har använts som punkter i punktskrift (Braille) för att skriva ett meddelande; "Se mig!".  Tillgänglighet och exkludering: "Den som kan se det kan inte förstå det (om man inte är initierad) och den som kan förstå det kan
inte se det".

Pga den stora skalan framträder mönsterbilden bara från en luftvy.

Platsen är en äng öster om Ljungbyhed, Klippans kommun. Platsen är balarnas ursprungliga plats. Verket finns kvar tills balarnas ägare behöver använda dom.