OFFENTLIGA UPPDRAG

Konstprojekt Tor
2020Utsmyckningsuppdrag i de två nybyggda husen Idun och Tor i kvarteret Tor i Vaggeryd, Vaggeryds kommun. Ett kollaborativt projekt där boende i husen samt elever deltog i skapandeprocessen av permanent utsmyckning.                                                                    

Totalt skapades ca 350 metallplattor och sammanställdes till olika konstverk som monterades på sammanlagt 11 våningsplan med ett konstverk per våning samt konstverk i övriga gemensamt utrymmen, både ute och inne.Uppdragsgivare:
VSBo Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB och ReMida


Konstprojekt Tor- utsmyckning av de båda bostadshusen Idun och Tor i Vaggeryd

Alla boende i de två husen på kvarteret Tor fick vara med och dekorera vågor av metall som blev
till permanenta utsmyckningar i entreér samt på alla våningsplan i de två nya bostadshusen, Idun och Tor.
                                     
Tanken med ett inkluderande utsmyckningsprojekt var att skapa gemenskap och mening kring utsmyckningen för boende i de båda husen.

Temat var Vikingatiden kopplat till namnen på kvarteret samt husen.
Även skolklasser, VSBo-personal och andra hyresgäster har bidragit med skapandet av utsmyckningen.