By the Pond, 2020

Everything Else was here First, 2020

Aeriality, 2018

"It´s not what you look at that matters, it´s what you see"
- Henry David Thoreau

I mina naturfotografier utforskar jag den perceptiva dimensionen av naturen och landskapet. Perceptionen av naturen och landskapet utifrån tanken att se bortom det till synes uppenbara. 

Vår perception påverkar vår uppfattning av verkligheten. 
Detta stämmer överens med den moderna fysikens betraktelsesätt av verkligheten som svängt, från den objektive betraktaren till den subjektive deltagaren med frågor som "vad händer med verkligheten när den observeras?". 

Bilderna är ett slags visuellt berättande som återger naturen och utsiktslandskapet som jag regelbundet återkommer till och vandrar genom. 

Med de nonfigurativa motiven vill jag synliggöra dess inneboende former och mönster, färger, strukturer samt samband och sammanhang sett ur min subjektiva upplevelse av det.

"All around you are spirits. They live in the earth, the water, the sky. If you listen, they will guide you", Söderåsen,  2018

Landscape dialogues and The spaces between, Söderåsen, 2013 - 2019
Fotoserien Landscape dialogues and The spaces between är ett långtida konstprojekt. Fotografierna är tagna med mobilkamera under mina nästan dagliga vandringar i Söderåsens Nationalpark. Med kamerans möjligheter utforskar jag alternativa sätt att uppleva och gestalta landskapet på,   att se bortom det till synes uppenbara. Att bortse från det omedelbara intrycken av panoramalandskapet för att istället fokusera på fragment av det och min perception av det. Jag vill synliggöra naturens inneboende mönster och former, färger, strukturer, samband och sammanhang. Grundtemat är den ekologiska insikten att "allt är sammanlänkat", där människan är en del av naturen och inte överordnad den. William Blakes inledande rader till dikten "Auguries of Innocence" har inspirerat mig ända sedan jag för första gången mötte dom i en antologi bok på gymnasiet och som sedan dess, likt en kompass, guidat mig hur man kan se på och uppleva naturen, landskapet och allt som där ingår, inklusive människan, ur ett holistiskt synsätt. "To see a World in a Grain of Sand, And a Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the palm of your hand, And eternity in an hour". 

The Tree is in Me, 2020

   Interbeing - At the End of the Gaze, 2020