Migration
Trafikskylt för flyttfåglar / migranter
2017 Land art verk

Plats: Green Outhouse /utsiktsplats för fåglar, Klingaälvåns mynning vid Vombsjön.
Placerad i naturreservatet Klingavälsåns dalgång - ett område där stora mängder migrerande flyttfågelstråk passerar vid varje
vår-och höst migration. 

Material: Påbudsskylt, huvudledskylt samt cirkulationsskylt på en 4 m lång stolpe.

Hjälpredskap för flyttfåglar
Antalet flyttfågel populationer i världen minskar pga människans påverkan på landskapet.
 Verket ska uppmärksamma  människans moderna påverkan på landskapet, t ex vindkraftverk samt mänskligt orsakade elektromagnetiska fält som slår ut livsviktiga redskap (cues) som flyttfåglar använder för att navigera mellan sina vistelseplatser. 
​​​​​​​

ARNA, Fågelriket. Med tillstånd av Naturvårdsverket.