NEWS

2023
 

16 september - 10 october 2023
Exhibition Speaking Water at YAM, Yarilla Arts and Museum,  NSW, Australia


UTSMYCKNINGSUPPDRAG - GLÄNTAN
Utsmyckning av utemiljö på Förskolan Gläntan, Ljungbyhed, Klippans kommun.

Förskolan Gläntan ligger med närhet till naturen och många utflyktsmål. Närheten till naturen gör att förskolan och personalen använder sig av den i lärandet tillsammans med barnen som ett extra rum. Fokus på hållbar utveckling skapar ett livslångt lärande hos barnen kring miljömedvetenhet. 

11 February - 12 march 2023
Exhibition Speaking Water at Basil Sellers Exhibition Centre, NSW, Australia

Konstpedagogiskt projekt på uppdrag av Ystad konstmuseum följt av utställning på konstmuseet


Svansjön och den annorlunda ankungen - Ett projekt för åk 3 och grundsär


Ett projekt med kreativt skapande, läsning och visuellt berättande kring identitet och värdegrund. Med syfte att upptäcka sig         själv och andra utifrån ett bredare perspektiv och en större acceptans. Projektet är ett samarbete mellan konstnären Jasmine Cederqvist , Ystads konstmuseum, och skolbibliotekspedagogerna. Eleverna läser först ”Sagan om den fula ankungen” tillsammans med bibliotekspedagogerna.


Konstnären Jasmine Cederqvist och konstpedagogen Madelene Oldeman gör sedan en workshop under vecka 5-7 tillsammans med alla klasser, på skolorna. Vecka 10-12 kommer alla klasser till museet och skapar vidare. Elevernas konstverk ställs sedan          ut på museet 8 april-28 maj. Projektet är ett Skapande skola projekt och ingår även i Kulturgarantin.

 


https://www.ystad.se/kultur/ystads-konstmuseum/barn-ungdomar-och-skola/

2022

Konstpedagogiskt projekt på uppdrag av Ystad konstmuseum följt av utställning på konstmuseet

Konstpedagogiskt projekt - Nya skolan Källan, Ystad

Detta projekt som jag genomförde tidigare och som kan läsas om här, kommer följas upp under ht 2021. Då blir det konstpedagogik för samtliga elever på skolan Källan. De konstpedagogiska insatserna ska regelbundet återkomma framöver, där grupper samarbetar
i workshoppar med att visuellt, naturvetenskapligt och historiskt knyta an till Rine Leide Løvaasens och Thale Vangens gestaltningar. 


 

Klick på bilden för att läsa mer