Konstpedagogiskt projekt - Nya skolan Källan, Ystad

Detta projekt som jag genomförde tidigare och som kan läsas om här, kommer följas upp under ht 2021. Då blir det konstpedagogik för samtliga elever på skolan Källan. De konstpedagogiska insatserna ska regelbundet återkomma framöver, där grupper samarbetar
i workshoppar med att visuellt, naturvetenskapligt och historiskt knyta an till Rine Leide Løvaasens och Thale Vangens gestaltningar. 


 

Klick på bilden för att läsa mer