Fortbildning pedagoger

Jag vill inspirera var och en deltagare att själv känna förundran, skaparglädje, nyfikenhet, att vara "här och nu", så som små barn är.
Att möta världen med nyfikenhet utan prestationskrav och att modigt ge sig ut på ännu otrampade stigar!  Det finns så mycket mer att upptäcka bortom det uppenbara!

Föredrag och workshops

Jag håller föredrag och workshops för pedagoger i förskola och skola utifrån olika
teman. Huvudsakligen har det handlat om fortbildning   på tema Land art men även
om Den kreativa processen. Båda är sammanlänkade! Med fördel kombineras ett föredrag med en eller flera workshops, vid samma eller andra tillfällen. 
Målsättning: Att inspirera samt ge konkreta och användbara redskap och tips.

Hållbar utveckling är ett begrepp som numera genomsyrar allt lärande.
Hur kan detta ske i praktiken?
   
                                                               


LAND ART
Land art är en konstform som betonar relationen mellan människa och naturen, landskapet. Land art innebär att man skapar konst ute i naturen med huvudsakligen naturmaterial. Det kan vara platsspecifikt, dvs att man utgår från platsen man är på eller att man arbetar utifrån ett tema. Om man lämnar kvar det man skapat så kan andra som kommer förbi och se det eller att så kan man återkomma till platsen för att bygga vidare och för att se hur naturen har sin gång.   Det väcker tankar till diskussion och reflektion om bl a former, mönster, förgänglighet och kretslopp. (Läs mer här under fliken Konstpedagogik - Land art)

ÅTERBRUKSMATERIAL och NATURMATERIAL
Hur och varför?? Hur kan man  skapa med naturmaterial och återbruksmaterial och varför är det så bra? Hur kan det främja kreativiteten och miljömedvetande att arbeta med dessa material? Och hur kan de användas för lärande för hållbar utveckling?

Inspirationsföredrag 
Jag berättar om olika konstprojekt och workshops som jag skapat och genomfört i förskola och skola; om utmaningarna, planeringen, kopplingen till läroplanen och det praktiska arbetet. Jag berättar och ger exempelpå hur man kan planera och arbeta med utomhuspedagogiska metoder med koppling till ett ämnesövergripande lärande. 


Fortbildning med olika teman (föredrag och workshop) 
Fortbildning med olika teman (föredrag och workshop) kan handla om t ex 


LAND ART                             
DEN KREATIVA PROCESSEN 
SKAPA MED ÅTERBRUK
DEN MOBILA ATELJÉN


Samtliga dessa fyra olika delar ingår oftast  i de projekt som jag skapar och har genomfört eftersom dom är djupt sammanlänkade i mitt sätt att arbeta. Jag känner starkt för att arbeta med utomhuspedagogik, ämnesövergripande- och upplevelse-inriktat lärande. Jag har en stark tilltro till att lära med alla sinnen och "att det man upplever med kroppen - fastnar i knoppen".

Att kreativitet berikar och är livsviktigt för att nå en hållbar framtid.
 


Om mig

Sedan 2009 är jag verksam konstnär på heltid med ateljé i Ljungbyhed, Skåne. Dessförinnan har jag  i  7 år arbetat som lärare på en I  UR och SKUR skola  i åk  3-5 med undervisning inriktad på utomhuspedagogik och upplevelseinriktad inlärning.
Jag har vikarierat som bildlärare i grundskolan och i gymnasieskolan.          

Jag har en Filosofiemagisterexamen i Biologi med påbörjad doktorand-utbildning  i zooekologi vid Flyttfågel-gruppen, Lunds Universitet.
Sedan 2013 arbetar jag, vid sidan av mitt egna konstnärskap, regelbundet med konstpedagogiska projekt, främst inom Skapande skola och Skapande förskola med stöd från Kulturrådet. 
Mitt egna konstnärskap berör främst perceptionen av naturen och landskapet, hur vi upplever den och vår relation till den. Det undersöker och gestaltar jag på olika sätt med olika tekniker som t ex med Land Art, fotografi och måleri.  Jag är ständigt nyfiken att experimentera och upptäcka. Och att förundras! Det finns så mycket att upptäcka bortom det uppenbara!  
                                                        

Här är några bilder från föredrag och workshops med olika teman som jag hållit för pedagoger i olika kommuner