MEDIA

"Skogens Hemlighet - att gå ut och lyssna efter det som inte kan höras"

https://news.cision.com/se/eskilstuna-kommun/r/konstnaren-jasmine-cederqvist-skapar-land-art-pa-arbykullarna-tillsammans-med-elever-i-eskilstuna,c2833567

Under våren 2019 ska konstnären Jasmine Cederqvist arbeta fram ett förslag på ett nytt offentligt konstverk i Årby friluftsområde. I uppdraget ingår att bjuda in boende i Årby och Skiftinge att delta i ett antal workshoppar i friluftsområdet, med syftet att skapa engagemang och delaktighet kring konstverket.
Resultatet från workshopparna kommer ligga till grund för det permanenta konstverket, som planeras att stå färdigt i slutet av 2019. Invigning 19/11


Video Eskilstuna konstmuseum
https://www.facebook.com/eskilstunakonstmuseum/videos/454671541835432/


Arbetsgrupp: Maria Hallberg, tf museichef Eskilstuna konstmuseum, Isabelle Paredes, pedagog Eskilstuna konstmuseum och Josefine Bolander, intendent Eskilstuna konstmuseum.

Kulturprojekt med integrationsfokus i Vaggeryds kommun på uppdrag av ReMida i Skillingaryd
Tema är "Flyttfåglar/ Flyktfåglar" och arbetet kommer att förläggas i ett bostadsområde under två veckors tid där de boende bjuds in tillsammans med ensamkommande från ett HBV-boende samt förskolor.
Projektet ska bl a mynna ut i en permantent utsmyckning av fasaderna på tre bostadshus i området.
Skillingaryd, Vaggeryds kommun
Maj, 2017

https://timeforinteraction.wordpress.com/2017/09/06/migrating-birds/

https://www.vaggeryd.se/utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv-utbildning-och-barnomsorg/nyheter-utbildning-och-barnomsorg/2017-05-11-remida-projekt-pa-bostadsomradet-saturnus.html

NaturSafari och konstworkshop
Söderåsens Nationalpark

"Vi knackar på i naturen!" 
För barn 5-10 år
https://www.hd.se/2015-07-12/pa-upptacktsfard-med-magiska-stavar