Vi befinner oss i ett slags ögonblicks
mellan rum
som utgör vår verklighet
I ständig rörelse 
på väg från något och till något
Ett slags konglomerat av tids-rumsliga
flyktiga intryck och minnen
som likt en mosaik eller ett kalejdoskop
sammanblandats till en sammansatt
helhet


__________

We are in a kind of moment
gap
which constitutes our reality
In constant motion
on the way from something and to something
A kind of conglomerate
of time-space
fleeting impressions and memories
like a mosaic or a kaleidoscope
mixed into a compound

whole
 

Mitt i skogen finns en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse, 3x3,6m, 2018

A Sense of Belonging, 300x360 cm, 2020

Belonging and the meaning of Home, 300x360 cm, 2020 

SÅLD (Klippans kommun)                               

                                                              

Utan titel, 40x300 cm, 2020

Entropi, 120x500 cm, 2020

Every story is a story of Water, 2017,  60x200 cm

SÅLD

Vibrant Matter 2, 2020, 220 x 116cm

Vibrant Matter, 2020 154x116 cm  

Speglingar vid dammen, 2017

Ett och samma landskap, 2017

Minnen av ett och samma landskap, 2017