Foto: Jan Emanuelsson

 

Branching Pattern of a River
2017  (X)Sites, Kattegattleden, Varbergs kommun.  

Platsspecifik Land Art verk vid Kattegatssleden intill ån Viskans utlopp i Kattegatt, Åskloster broar, norr om Varberg.
Material: Befintliga trädgrenar från närområdet, tyg, träställning samt sly av Pil från platsen. Jag intresserar mig för Förloppslandskapet. Naturen och landskapet är i rörelse och omformas kontinuerligt. Dynamiska processer där olika delar samspelar och påverkar varandra. Det finns spår, som ekon, i landskapet, ledtrådar till denna ständiga förändringsprocess. ​​​​Förgängligheten som följer dessa dynamiska processer är intressant att undersöka och gestalta. 
 


Jag tilldelades en plats vid floden Viskans mynning i Kattegatt, utanför Åskloster. En plats som jag aldrig tidigare besökt. Jag ville utforska platsen ur olika perspektiv och började med att skapa mig en överblick genom att flyga över platsen 
i ett litet enmotorigt, långsamtgående flygplan. Det är inte alls samma sak att försöka göra detta med en drönare! Uppe i luften har man en direktupplevelse av landskapet genom alla sina sinnen
.

Från luften syns människans påverkan och spår i landskapet tydligt. Bilvägar, broar och järnvägsspår skär raka linjer genom landskapet och fördämningar reglerar det naturliga vattenflödet i floden Viskan alldeles intill platsen.
Jag noterade floden Viskans förgrening i utloppet till Kattegatthavet liksom spår i landskapet av en tidigare flodförgrening som nu var igenvuxen (den löpte i en böj till vänster om huvudfåran i bilden ovan. Numera delvis övervuxen av träd och buskar). Jag ville gestalta flodens förgreningsmönster och förlopps landskapet. Hur landskapet förändrats genom tid liksom de ekon som bär spår av det tidigare landskapet in i nutiden.


Installationen gestaltar det proceduala landskapet, dess förändring över tid. Floden Viskans utlopp i Kattegatthavet från en luft vy, där nutid och dåtid samexisterar. Verket består av en ljusare och en mörkare del. Den mörkare delen är den tidigare flodförgreningen som vuxit igen, men kan spåras från luften samt genom växtligheten i marknivå.

Från en luftvy blir formen mellan verket och floden Viskans förgrening tydlig.  Verket för tanken till en kompassnål, ett navigeringshjälpmedel i landskapet. Så som floder, sjöar och berg alltid varit navigeringspunkter för flyttfåglar.