LAND ART


Land Art är konstformen som jag föredrar att arbeta med och framför allt den platsspecifika konsten. Det är samspelet mellan platsen och verket som är intressant att utforska. Verket blir till genom själva dialogen med omgivningen. 
Platsens identitet, historia och fysiska förutsättningar blir avgörande för utformningen av verket. 

Luftperspektiv är återkommande i mina Land Art verk. Jag använder mina erfarenheter som pilot. Det möjliggör en helt annan tolkning av landskapet jämfört med sett från marken.
Jag har studerat flyttfåglars flygstrategi
vid Lunds Universitet  så därför har även fågelperspektivet haft en viktig roll.


Genom att skapa enormt stora Land Art konstverk som pga sin storlek bara kan
ses, i sin helhet uppfattas från luften vill jag förutom perceptionen av landskapet även reflektera kring ämnen som tillgänglighet och exkludering samt den distansierade blicken som också påverkar perceptionen.  

Ett annat perspektiv är det antropocena perspektivet, landskapet i förhållande till människans påverkan och dess spår. 


Ett sätt att gestalta förgängligheten i naturen är att använda naturmaterial som så småningom eroderar bort sa att konstverken också blir förgängliga.

2021 - FLYTANDE KULTURBÄRARE
(X)Sites, Platsspecifikt Land Art verk, Vegby, Åskloster, Ulricehamns kommun. Tillsammans med Ida Bentinger.

 

2021  - TOUCH
Land art exhibition ART OUTSIDE - skulptur, Land art, Installation,  Kalk Gallery, Hammarlunda, Sweden

2019 - SKOGENS HEMLIGHET - ATT GÅ UT OCH LYSSNA EFTER DET SOM INTE KAN HÖRAS
Platsspecifikt Land Art verk, Årby friluftsområde / Eskilstuna konstmuseum.

2018 - ZON - Gläntan
Platsspecifikt Land art verk "på torget i Teckomatorp, Svalövs kommun.

2017 - DISRUPTED FLOW
(X)Sites, Platsspecifikt Land Art verk, Kattegattleden, Åskloster, Varbergs kommun. 

2017 - BRANCHING PATTERN OF A RIVER 
(X)Sites, Platsspecifikt Land Art verk, Kattegattleden, Åskloster, Varbergs kommun.

                               2017 - MIGRATION
                                 Trafikskylt, för flyttfåglar,                     
                                 migranter.
                                 
Temporärt verk vid u
tsiktsplats och                       
                                          Green Outhouse, /ARNA,Fågelriket   

2016 - MEDDELANDE #1
Platsspecifikt Land Art verk. Klippans kommun.

2016 - FLYKTFÅGLAR
Platsspecifikt Land Art verk på Kristiandstad flygplats, Kristianstad kommun.  
    

2015 - SER DU MIG?!
Platsspecifikt Land Art vid banändan bana 01, Kristianstad Österlen Airport, Kristianstad kommun. 

2014 - INTE NUDDA MARKEN
Platsspecifik Land Art installation med militär räddningsfallskärm
i Kvarndammen i anslutning till Röstånga konsthall, Svalövs kommun. 

2014 - FLYGHANDEN/ EN UTSTRÄCKT HAND
Platsspecifikt Land Art verk vid banändan bana 01, Kristianstad Österlen Airport
, Kristianstad kommun.