Konstpedagogiska projekt

Jag skapar och genomför konstpedagogiska projekt och workshops för barn, ungdomar och pedagoger, som jag håller i förskolan, skolan eller på annan plats efter önskemål, gärna utomhus i naturen eller i nära anslutning till den. 

Sedan 2013 har jag kombinerat mitt konstnärskap med ett stort antal konstpedagogiska projekt inom Skapande Skola, Skapande förskola, Kulturgarantin samt med andra typer av uppdrag. 

Jag anpassar mina projekt och workshops efter önskemål och skräddarsyr dom utifrån målgruppen, platsen och anpassat till läroplanens mål. Val av teknik, material och eventuellt tema sker efter överenskommelse.  Målet är att alla ska kunna delta. Ambitionen är att frigöra kreativitet, skaparlust samt ge en känsla av sammanhang och mening (KASAM). 
Välkomna med en förfrågan! 

Fokus på kreativitet, nyfikenhet, skapandeprocessen, inkluderande och sammanhang


Ledord: Undersöka, skapa, reflektera 
 

Det centrala i mina konstworkshops är att anpassa dem så att alla kan delta och uppleva en positiv känsla och erfarenhet,
något värdefullt att få med sig som människa. Där finns alltid en djupare tanke med i projekten. Det kan röra områden
som t ex identitet, natur och miljö och värdegrund. 

Mitt arbete känns meningsfullt när jag ser barnen och ungdomarna stolta, att ”alla kan!”, att ge känslan av att ha varit med och skapat något som får ta plats, som känns ” på riktigt och meningsfullt”. Att alla behövs - var och ens bidrag är en del av och viktigt för slutresultatet - helheten. 
Samtidigt är processen viktig!  Att ge möjligheter att möta olika material och tekniker som öppnar upp för kreativitet och nya sätt att skapa på. Att förhoppningsvis så ett frö av något positivt som var och en kan bära med sig in i framtiden och som kan göra skillnad, både för dom själva och för omvärlden.

loading...

Med den bakgrund och erfarenhet som jag har finns det stora möjligheter att kombinera intressanta teman för olika projekt och workshops.

Om mig                                 

Sedan 2009 är jag verksam konstnär på heltid med ateljé i Ljungbyhed, Skåne. Dessförinnan arbetade jag som lärare i 7 år på I UR och SKUR skola i åk 3-5 med inriktning på utomhuspedagogik och upplevelse- inriktad inlärning i undervisningen. Dessutom har jag vikarierat som bildlärare i grundskolan och gymnasieskolan.

Jag har Filosofie Magisterexamen i Biologi med påbörjad doktorand utbildning i zooekologi vid Flyttfågelgruppen, 
Lunds Universitet.

Sedan 2013 arbetar jag, vid sidan av min egna konstpraktik, regelbundet med konstpedagogiska projekt, främst inom Skapande skola, Skapande Förskola med stöd från Kulturrådet samt Kulturgarantin.

Miitt egna konstnärskap berör främst vår perceptionen av naturen  och landskapet samt vår relation till den. Detta undersöker och gestaltar jag på olika sätt. Jag arbetar bl a med Land Art, fotografi och måleri. Ständigt nyfiken på att experimentera och upptäcka samt att förundras !

Jag står med en fot i konsten och den andra i naturvetenskapen vilket visat sig vara en bra kombo!

Konstpedagogiskt projekt "Möt en konstnär 2020" för Bästa biennalen.
 I samband med min utställning Belonging - att höra hemma,
 Klippans konsthall, 2020

Bildspel från Bästa biennalen workshopen "KONSTiga SUPERHJÄLTAR", 2015