Vi befinner oss i ett slags ögonblicks mellanrum
som utgör vår verklighet"
Gränsen mellan rummet och tiden,
mellan det som är givet
och det som skulle kunna bli
eller som varit
Naturen har en central roll i mitt konstnärsskap 
människans påverkan samt förhållande till naturen och landskapet 
De subjektiva, flyktiga sinnes - förnimmelser, tolkningar och upplevelser av det
bortom till synes uppenbara och naturalistiskt återgivna 
I mina målningar och installationer tolkar jag den kognitiva dimensionen av naturlandskapet.
Hur olika uppfattar vi landskapet utifrån hur intrycken tolkas och ges mening?
Vad är det vi ser respektive inte ser, bortser från, dvs mellanrummet eller (” the spaces between”)?
Jag gestaltar min perception av landskapet som ett slags konglomerat
av tids-rumsliga flyktiga intryck och minnen,
som likt en mosaik sammanblandats till en sammansatt helhet

Ett eko från en plats i gränsen mellan rummet och tiden,
mellan det som är givet eller det som varit 
Och det som skulle kunna bli

Landskapet som tema har mer och mer kommit att
utgöra det huvudsakliga intresset i mitt konstnärskap.
Min bakgrund som biolog har naturligtvis en stor påverkan i min förståelse av ekologiska samband. 

Inom konsten, liksom inom vetenskapen utforskas det mänskliga seendet och gränserna för vår förmåga att observera och förstå den verklighet vi lever i. 
I min praktik befinner jag mig i gränslandet mellan
dessa två, simultant pendlande mellan två linser.

 

I mina målningar, naturfoton och installationer 
utforskar jag den perceptuella dimensionen av naturen och landskapet. Motiven är ett slags visuellt berättande som återger naturen och utsiktslandskapet som jag tolkar och utforskar.
Processen är lika viktig som det färdiga verket, som
i sig kanske endast är en slags refug på den utforskande banan.

I de nonfigurativa motiven vill jag synliggöra landskapets språk genom naturens inneboende former och mönster, färger, strukturer samt samband och sammanhang sett
ur min subjektiva upplevelse av det. Vissa verk är som
ett slags "minneskonglomerat" där man kan se spåren 
av olika isolerade naturupplevelser, som tillsammans
med minnen och fiktioner likt en mosaik sammanvävs
till nya möjliga sammansatta helheter och verkligheter.
En syn på världen som en sammanhängande helhet. 
Grundtemat är den ekologiska insikten att allt är sammanlänkat och att det finns så mycket mer bortom det uppenbara att utforska.