Nyare konstpedagogiska projekt

2023

MÖTE MED EN KONSTNÄR

Uppdraget ingår i Kulturtråden och är Lunds kommunala kulturgaranti   för åk 8.
okt - nov


Vad gör en konstnär och vad       räknas som konst?

Jasmine kommer till klassen för att i ett nära samtal med eleverna berätta om vad det innebär att arbeta som konstnär, vad konst kan vara och om den konstnärliga processen.
Det blir ett samtal om konsten och vad den betyder för våra gemensamma rum och platser. Jasmine utgår från några av sina verk och berättar hur de kom till och varför. Samtalet avslutas med en frågestund.


Kulturgaranti, kan bokas av kommunala och fristående skolor.

Uppdragsgivare: Lunds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

SVANSJÖN OCH DEN ANNORLUNDA ANKUNGEN
2:a året
8 april-28 maj

Ett konstpedagogiskt projekt med Jasmine Cederqvist i samarbete med Ystad konstmuseum följt av utställning på konstmuseet. 

Projektet är ett Skapande skola projekt och ingår även i Kulturgarantin.

Projekt för åk 3 och grundsärskolan med kreativt skapande, läsning och visuellt berättande kring identitet och värdegrund.
Med syfte att upptäcka sig själv och andra utifrån ett bredare perspektiv och en större acceptans.


Närmare 400 elever i årkurs 3 samt hela grundsärskolan i Ystad har under våren deltagit i ett Skapande skola projekt som är initierat av konstnären Jasmine Cederqvist. Projektet handlar om en känsla som upplevts av alla någon gång i livet, barn som vuxna, liksom författaren H.C Andersen. En känsla av att vara annorlunda och en önskan att få höra till, precis som du är.
Idén till projektet föddes under ett av Jasmine Cederqvists många besök till dammen i Skäralid vid Söderåsens nationalpark, där hon följt en svanfamilj under flera år. Förutom svanfamiljen har sagan om Den fula ankungen och Tjajkovskijs balett Svansjön använts som inspiration.
I sagan av H.C Andersen känner sig svanungen ful när den jämför sig med ankungarna,
”Men vi kan känna oss annorlunda på så många olika sätt” säger Jasmine Cederqvist. Vidare säger hon att ”Det är när vi speglar oss i andra/jämför oss med andra som känslan av att vara annorlunda kan uppstå”.
I projektet som har börjat på skolorna, med läsning av sagan tillsammans med skolbibliotekarier och bibliotekspedagoger, har ämnet diskuterats ur olika synvinklar. Samtalen har sedan fortsatt när Jasmine Cederqvist tillsammans med konstmuseipedagogen Madelene Oldeman besökt eleverna på alla skolor i deras klassrum. Elever och lärare har i mån av tid arbetat vidare med ämnet, skrivit dikter, fotograferat och tecknat inför workshop på konstmuseet några veckor senare.
Samtalen under hela resan har handlat om längtan efter att höra till, att hitta sin identitet och en önskan att få vara den man är fullt ut. Här är några av de frågeställningar som diskuterats både i skolorna och i det konstnärliga skapandet:
-Vilka känslor kan komma när en känner sig annorlunda?
-Kan annorlunda vara en superkraft? Kan det vara bra?
-Fungerar det att byta ut ordet mot unik?
-Hur kan en uttrycka känslor i färger?
- Hur kan vi ta hand om varandra?
Närmare 400 ”tittskåp” av tomma gräddbullekartonger hänger nu i Stora ateljén på kostmuseets entrévåning. Kartongerna har ett inuti och ett utanpå som eleverna använt i skapelseprocessen. En del har uttryckt känslor av att vara glad utanpå men ledsen inuti. Några har tejpat hemligheter på insidan av kartongen. Rädsla och oro för krig har dykt upp. Andra har använt humor och speglat tillbaka mot betraktaren/ besökaren i sina arbeten. Många har använt tillfället till att tala om vad en skall säga till någon annan för att den inte skall känna sig utanför. En del har uttryckt sig endast med färg.


https://www.ystad.se/kultur/ystads-konstmuseum/barn-ungdomar-och-skola/tidigare-pedagogiska-projekt/?_gl=1*46nb*_up*MQ..*_ga*NzYyMTA0NTc3LjE2OTcxOTk5NDc.*_ga_1FQ6EBHVV4*MTY5NzE5OTk0Ni4xLjAuMTY5NzE5OTk0Ni4wLjAuMA..

Uppdragsgivare:   
Ystad konstmuseum, Ystad kommun

MiniMAFF / NaturFilmläger för unga

I januari 2023 träffades ungdomar och ledare från Estland, Lettland och  Sverige under tre dagar och arbetade med film & natur på MiniMAFF:s läger i Sjöbo anordnat av ARNA. De filmade vid Snogeholmssjön med konstnären   & pedagogen Jasmine Cederqvist, klippte var sin naturfilm och gjorde egna filmaffischer.                      Biograf Flora i Sjöbo var huvudbas under dagarna och lägret avslutades med filmvisning av ungdomarnas filmer.


Uppdragsgivare:
ARNA, Film i Skåne, Matsalu Nature film festival


Projektet sker i samarbete med Region Skåne, Biosfärkandidaturen, Lunds kommun, Eslövs kommun, Sjöbo kommun samt Kulturens Östarp.

FOTO:
Övre bild: Carolina Falk /Film i Skåne
Nedre bild: Jasmine Cederqvist

FLYTTFÅGLAR / FLYKTFÅGLAR

Skapande skola projekt med elever i
samtliga åk 4-6 i  Centralskolan, Perstorp


"Varför flyttar fåglar?"                  "Varför flyttar människor?"
"Vad är det för skillnad på att       flytta och att fly?"


Konstprojekt tar avstamp i värdegrundsreflektion och spänner över flera ämnesområden kopplat    till läroplanen. bild konst- och konsthistoria 

SO och NO. Fokus på tema migration

Lärarna kan välja om de vill arbeta med projektet i sitt ämne med förarbete, eller fördjupning, och infallsvinkel utifrån elevernas intressen av temat.

Syfte är att ge eleverna erfarenhet att arbeta utifrån konstnärligt och kreativt förhållningssätt - utforska, och visuellt gestalta tankar och inhämtad kunskap samt erfara hur deras skapande blir en utsmyckning på skolans utomhusmiljö. Att på detta sätt erfara en känsla av sammanhang och mening av skapandeprocessen.

Det färdiga konstverket kommer att monteras inne i skolans lokaler.                                      

Uppdragsgivare:
Perstorp kommun

"JAG HAR EN DRÖM"

Konstpedagogiskt projekt för barn och unga för Se.Din.Konst och Klippans konstförening i samarbete med Klippans konsthall.

Under två dagar skapade ett gäng tjejer tillsammans med  konstnär  Jasmine Cederqvist på tema DRÖMMAR med collageteknik i 2D och 3D inför utställningen  
"Se vår konst - Barnens tid i konsten"       på Hässleholms Kulturhus.

Temat var ” JAG HAR EN DRÖM ”     – inspirerat av Martin Luther Kings berömda tal. Workshopen handlade om ungas tankar och förhoppningar om framtiden. 

Kopplat till sina konstverk uttryckte deltagarna sina funderingar skriftligt.
Konstverken uttrycker omsorg om naturen och det som lever. Mellan raderna kan vi också ana en oro för miljön.

Syftet med projektet är bland annat att med professionella former synliggöra barn och ungas konstskapande.

Du kan se konstverken på Hassleholm kulturhus fram till 3 november.


Uppdragsgivare:   
Se Din Konst, Klippans kommun och Klippans konstförening

RÄDDA VATTNET

Skapande skola projekt med elever i
åk 3 , Annelundskolan, Kävlinge


Konstprojektet fokuserar på VATTEN ur flera infallsvinklar med koppling till det lokala och globala, nämligen Kävlinge ån samt vatten ur globalt hänseende. Vattnets kretslopp, vattnets olika former, behovet av rent vatten för allt liv och att rent färskvatten inte är jämt fördelat för alla människor på jordklotet. Att medvetande göra om plasterna i haven samt industrins och konsumtionens negativa påverkan ( ”hur mycket vatten går det åt till att tillverka 1 par jeans?” ).

Syfte är att ge eleverna erfarenhet att arbeta utifrån konstnärligt och kreativt förhållningssätt - testa nya tekniker, utforska, och visuellt gestalta tankar och inhämtad kunskap samt erfara hur deras skapande blir en utsmyckning på skolans utomhusmiljö. Att på detta sätt erfara en känsla av sammanhang och mening av skapandeprocessen.

Det färdiga konstverket kommer att monteras inne i skolans lokaler.


Uppdragsgivare:
Kävlinge kommun

BÄSTA BIENNALEN                    - Konst med barn & unga
1 nov 
Skapande workshop med återbruksmaterial på ReMida återbrukscenter i Skillingaryd.

Tillsammans skapar vi en gemensam skulptur som ställs ut i utställningslokalen Vinden i Skillingaryd.


Uppdragsgivare:
ReMida återbrukscenter

Naturfilmläger för unga i Estland
1-6 april 2023

På påsklovet 2023 åkte skånska ungdomar tillsammans med ARNA samt konstnärerna Jasmine Cederqvist och Henrik Rogowski till Lihula i Estland för att delta på ett Film- och Naturläger.          Värdar var Matsalu Nature Film Festival - MAFF, som varje år huserar en stor internationell naturfilmsfestival. I år satsar man på att inkludera unga att delta med projektet MiniMAFF, som är ett Erasmusprojekt där unga från Sverige, Estland och Lettland deltar. Från Sverige medverkar föreningen ARNA isom extern partner i projektet.
Jasmine och Henrik är ledare för de svenska ungdomarna och leder även i olika workshops under filmlägret.


Uppdragsgivare:
ARNA, Film i Skåne, Matsalu Nature Film Festival.


Projektet sker i samarbete med Region Skåne, Biosfärkandidaturen, Lunds kommun, Eslövs kommun, Sjöbo kommun samt Kulturens Östarp.

2022

Svansjön och den annorlund ankungen.  Ett konstpedagogiskt projekt, Ystad konstmuseum /  Jasmine Cederqvist Svansjön och den annorlund ankungen. Ett konstpedagogiskt projekt, Ystad konstmuseum / Jasmine Cederqvist


SVANSJÖN OCH DEN ANNORLUNDA ANKUNGEN

Skapande skola med 300 elever i åk 3: ”Svansjön och den annorlunda ankungen” 
Pedagogupptakt + workshop + utställning med Jasmine Cederqvist 
Kopplat till boken ”Den fula ankungen” och Tchaikovskys balett Svansjön


Uppdragsgivare: 
Ystad konstmuseum


https://www.ystad.se/kultur/ystads-konstmuseum/barn-ungdomar-och-skola/ 

detalj

VÅGEN
- Skapande skola projekt med alla eleverna i åk 3, Nyvångskolan i Löddeköpinge, Kävlinge kommun. Totalt deltog 75 st elever från tre klasser.


Konstprojektet fokuserar på VATTEN ur flera infallsvinklar med koppling till det lokala och globala, nämligen Kävlinge ån samt vatten ur globalt hänseende. Vattnets kretslopp, vattnets olika former, behovet av rent vatten för allt liv och att rent färskvatten inte är jämt fördelat för alla människor på jordklotet. Men även att medvetande göra om plasterna  i haven samt industrins och konsumtionens negativa påverkan , t ex  ”-Hur mycket vatten går det åt  att tillverka 1 par jeans?” .

Projektet inleds med en introduktion och workshop tillsammans med ärare  i  god tid innan workshoparna med eleverna.  Där diskuteras kring upplägg av förarbete i klasserna. Lärarna kan välja hur man vill arbeta med förarbete och fördjupning , vilken infallsvinkel utifrån elevernas intressen av temat.

Syfte är att ge eleverna erfarenhet att arbeta utifrån konstnärligt och kreativt förhållnings-sätt; att utforska, och visuellt gestalta tankar och inhämtad kunskap samt  erfara hur deras skapande blir en utsmyckning på skolans utomhusmiljö. Att på detta sätt erfara en känsla av sammanhang och mening av skapandeprocessen.

Det färdiga konstverket kommer att monteras på skolans fasad och bli en permanent utsmyckning.


Invigning planeras våren 2023

Uppdragsgivare:
Kävlinge kommun

Konstkollo i Katrineholm
27 juni - 1 juli

Uppdragsgivare: 
Katrineholms konsthall

LAND ART                                    - naturen i vår närhet

Konstpedagogiskt projekt kopplat till utomhuspedagogik med samtliga elever i åk 1 i Sjöbo kommun.

Projektet genomförs utomhus i respektive skolas närmiljö där vi utforskar och skapar med naturens material på platsen.
Projektet kopplar samman naturvetenskap, matematik och kreativt skapande anpassat till skolans mål för åk 1.

Genom direktupplevelse till taktilt möte med olika naturföremål samt att kreativt skapa med dessa uppstår en känsla av sammanhang och mening. Blicken skärps och naturföremålen upptäcks och lyfts ut ur naturens "gröna fondvägg". Vi lär känna igen olika träds blad och reflekterar kring olikheter och mångfald. Vi utforskar former och mönster samt kopplar till matematik, t ex begrepp som varannan etc.        Eleverna övar samarbete samt att presentera sina konstverk och att lyssna på varandra.


Uppdragsgivare:
Sjöbo kommun

KÄLLAN
Konstpedagogiskt projekt med alla elever på den nya grundskolan Källan i Ystad med utgångsläge i skolans konstnärliga utsmyckningar.


https://statenskonstrad.se/om-oss/vara-uppdrag/kunskapsnav-offentlig-konst/%20forsta-gangen-steget-vidare/barnens-basta-har-legat-till-grund-for-hela-projektet/

Uppdragsgivare:
Ystad konstmuseum, ArtPlatform, Sthlm

 JAG OCH SKOGEN
- Skapande workshop för barn
Se Din Konst, Lomma


Workshop för familjer tillsammans med konstnären Jasmine Cederqvist   10 september  kl. 10-12                            

"Visste du att träden kan prata med varandra?  Jo, det är sant!  Fast dom pratar ju naturligtvis inte samma språk som vi!"

Tänk om vi kunde förstå varandra!
Vad skulle du vilja fråga dom och vad tror du att dom skulle vilja fråga dig?
Vad skulle du vilja berätta för dom om dig själv, om ett skogsminne som du har, eller om en speciell plats i skogen eller ett träd som är speciellt för dig? Jasmine berättar om hur träden pratar med varandra och var och en får skapa sitt egna 3-dimensionella konstverk med olika material som sen får bli en del av utställningen.


Uppdragsgivare:
Se Din Konst

2021

Skolan KÄLLAN

Konstpedagogiskt projekt med alla elever på den nya grundskolan Källan i Ystad med utgångsläge i skolans konstnärliga utsmyckningar.

https://statenskonstrad.se/om-oss/vara-uppdrag/kunskapsnav-offentlig-konst/%20forsta-gangen-steget-vidare/barnens-basta-har-legat-till-grund-for-hela-projektet/

Uppdragsgivare:
Ystad konstmuseum

KUNGSFISKARESKOLAN

Konstpedagogiskt projekt med alla 430 eleveri åk F-6 på den nya grundskolan Kungsfiskareskolan i Klippan.

Projektet är en uppföljning av mitt offentliga uppdrag med utsmyckningen av skolans utemiljö.


Uppdragsgivare:
Klippans kommun

FÅGLAR PÅ KVIDINGE SKOLA
Ett Skapande skola projekt

Konstpedagogiskt projekt med elever i Kvidinge skolas åk 3 och 4.

Temat är flyttfåglar. Elevernas fåglar monteras på skolans fasad som en permanent utsmyckning.


Uppdragsgivare:
Åstorps kommun

"JAG ÄR DROTTNING"

Konstpedagogiskt projekt med konstnär Jasmine Cederqvist och dramapedagog Freja Norrman tillsammans med samtliga elever som går i åk 6 i Sjöbo kommun. 

Projektet utgår från Månteaterns 
föreställning  "Jag är en drottning" och kommer att arbeta med visuellt berättande med teman som jämställdhet och identitet.                Vi reflekterar kring källkritik och vem är det som skriver historia.


Uppdragsgivare:
Sjöbo kommun