Nyare konstpedagogiska projekt

2023

Konstpedagogiskt projekt på uppdrag av Ystad konstmuseum följt av utställning på konstmuseet

Svansjön och den annorlunda ankungen
- Ett projekt för åk 3 och grundsär med kreativt skapande, läsning och visuellt berättande kring identitet och värdegrund. Med syfte att upptäcka sig själv och andra utifrån ett bredare perspektiv och en större acceptans.
Projektet är ett samarbete mellan konstnären Jasmine Cederqvist , Ystads konstmuseum.
Konstnären Jasmine Cederqvist och konstpedagogen Madelene Oldeman gör sedan en workshop under vecka 5-7 tillsammans med alla klasser, på skolorna. Vecka 10-12 kommer alla klasser till museet och skapar vidare. Elevernas konstverk ställs sedan ut på museet.          8 april-28 maj.
Projektet är ett Skapande skola projekt och ingår även i Kulturgarantin.

https://www.ystad.se/kultur/ystads-konstmuseum/barn-ungdomar-och-skola/?_gl=1*1scslr5*_ga*MzgwNjE2MzI3LjE2ODE4MzA4MzQ.*_up*MQ..MiniMAFF / NaturFilmläger för unga

I januari 2023 träffades ungdomar och ledare från Estland, Lettland & Sverige under tre dagar och arbetade med film & natur på MiniMAFF:s läger i Sjöbo anordnat av ARNA. De filmade vid Snogeholmssjön med konstnären & pedagogen Jasmine Cederqvist, klippte var sin naturfilm och gjorde egna filmaffischer. Biograf Flora i Sjöbo var huvudbas under dagarna och lägret avslutades med filmvisning av ungdomarnas filmer.


 

"Jag har en Dröm"

Konstpedagogiskt projekt för barn och unga för Se.Din.Konst och Klippans konstförening i samarbete med Klippans konsthall.
Under två dagar skapade barn och unga på tema drömmar med collageteknik i 2D och 3D. I höst kommer dessa konstverk delta i Se.Din.Konst - utställningen på Hässleholms kulturhus.


Syftet med projektet är bland annat att med professionella former synliggöra barn och ungas konstskapande.
Uppdragsgivare: Se.Din.Konst samt Klippans kommun och Klippans konstförening

Film- natur och klimatläger i Estland
under påsklovet


På påsklovet 2023 får skånska ungdomar åka tillsammans med ARNA och filmpedagog Jasmine Cederqvist  till Estland för ett film- och naturläger. Jasmine jobbar fortlöpande med de ungdomar som är med i projektet.    

Är du ungdom i åldern 13-18 år och bor i Lund, Eslöv eller Sjöbo och intresserad av att vara med?            Kontakta filmpedagog Jasmine Cederqvist på mail: jas.cederqvist@icloud.com. 

Om du inte har möjlighet att resa till Estland men gärna vill delta genom att fotografera och filma natur i din närmiljö - skicka materialet till Jasmine så delar hon ditt material i projektet. 

Projektet sker i samarbete med Region Skåne, Biosfärkandidaturen, Lunds kommun, Eslövs kommun, Sjöbo kommun samt Kulturens Östarp.

Foto: Avslutning på biograf Flora i Sjöbo.
Foto: Carolina Falk, Film i Skåne

2022

Svansjön och den annorlund ankungen Ett konstpedagogiskt projekt, Ystad konstmuseum /  Jasmine Cederqvist Svansjön och den annorlund ankungen Ett konstpedagogiskt projekt, Ystad konstmuseum / Jasmine Cederqvist

Svansjön - och den annorlunda ankungen

Skapande skola med 300 elever i åk 3: ”Svansjön och den annorlunda ankungen” 
Pedagogupptakt + workshop + utställning med Jasmine Cederqvist 
Kopplat till boken ”Den fula ankungen” och Tchaikovskys balett Svansjön


Uppdragsgivare: Ystad konstmuseum

https://www.ystad.se/kultur/ystads-konstmuseum/barn-ungdomar-och-skola/ 

detalj

Vågen
Skapande skola projekt med eleverna    i åk 3, Nyvångskolan i Löddeköpinge, Kävlinge kommun. Totalt deltog 75 st elever från tre klasser.


Konstprojektet fokuserar på VATTEN ur flera infallsvinklar med koppling till det lokala och globala, nämligen Kävlinge ån samt vatten ur globalt hänseende. Vattnets kretslopp, vattnets olika former, behovet av rent vatten för allt liv och att rent färskvatten inte är jämt fördelat för alla människor på jordklotet. Men även att medvetande göra om plasterna i haven samt industrins och konsumtionens negativa påverkan ( ”hur mycket vatten går det åt till att tillverka 1 par jeans?” ).

Projektet inleds med en introduktion och workshop tillsammans med berörda lärare i     god tid innan workshoparna med eleverna.    Där diskuteras kring upplägg av förarbete i klasserna. Lärarna kan välja hur man vill arbeta med förarbete och fördjupning ( vilken infallsvinkel ) utifrån elevernas intressen av temat.

Syfte är att ge eleverna erfarenhet att arbeta utifrån konstnärligt och kreativt förhållningssätt - utforska, och visuellt gestalta tankar och inhämtad kunskap samt erfara hur deras skapande blir en utsmyckning på skolans utomhusmiljö. Att på detta sätt erfara en känsla av sammanhang och mening av skapandeprocessen.

Det färdiga konstverket kommer att monteras på skolans fasad och bli en permanent utsmyckning.

Invigning planeras våren 2023.

Uppdragsgivare: Kävlinge kommun

Land Art
Land Art projekt med samtliga elever,
åk 1, i Sjöbo kommun. 
Skapande skola projekt.


Uppdragsgivare: Sjöbo kommun
 

Konstkollo Katrineholm
27 juni - 1 juli

Uppdragsgivare: Katrineholms konsthall

KÄLLAN
Konstpedagogiskt projekt med alla elever på den nya grundskolan Källan i Ystad med utgångsläge i skolans konstnärliga utsmyckningar.


https://statenskonstrad.se/om-oss/vara-uppdrag/kunskapsnav-offentlig-konst/%20forsta-gangen-steget-vidare/barnens-basta-har-legat-till-grund-for-hela-projektet/

Uppdragsgivare:
Ystad konstmuseum, ArtPlatform Stockholm

Naturen och Jag
- Skapande workshop för barn

Se Din Konst, Lomma


Uppdragsgivare: Se Din Konst

2021

KÄLLAN
Konstpedagogiskt projekt med alla elever på den nya grundskolan Källan i Ystad med utgångsläge i skolans konstnärliga utsmyckningar.


https://statenskonstrad.se/om-oss/vara-uppdrag/kunskapsnav-offentlig-konst/%20forsta-gangen-steget-vidare/barnens-basta-har-legat-till-grund-for-hela-projektet/

Uppdragsgivare: Ystad konstmuseum

LAND ART
Konstpedagogiskt projekt med samtliga elever i åk 1 i Sjöbo kommun.
Projektet genomförs utomhus i respektive skolas närmiljö där vi utforskar och skapar med naturens material. Projektet kopplar samman naturvetenskap och kreativt skapande anpassat till skolans mål för åk 1.


Uppdragsgivare: Sjöbo kommun

KUNGSFISKARESKOLAN
Konstpedagogiskt projekt med alla 430 eleveri åk F-6 på den nya grundskolan Kungsfiskareskolan i Klippan

Projektet är en uppföljning av mitt offentliga uppdrag med utsmyckningen av skolans utemiljö.


Uppdragsgivare: Klippans kommun

FÅGLAR PÅ KVIDINGE SKOLA
Konstpedagogiskt projekt med elever i Kvidinge skolas åk 3 och 4.
Temat är flyttfåglar. Elevernas fåglar monteras på skolans fasad som en permanent utsmyckning.


Uppdragsgivare: Åstorps kommun

"JAG ÄR DROTTNING"
Konstpedagogiskt projekt tillsammans med dramapedagog Freja Norrman och med samtliga elever i åk 6 i Sjöbo kommun. 
Projektet utgår från Månteaterns 
föreställning  "Jag är en drottning" och kommer att arbeta med visuellt berättande och teman som jämställdhet och identitet samt vem skriver historia och källkritik.


Uppdragsgivare: Sjöbo kommun