Ekologisk känslighet
"Att upptäcka naturen genom konst och konst genom natur"

Projektet presenterades för studenter på kursen "Visual Culture: Environment and Nature" vid
LUX, Lunds Universitet, 30 januari 2019


Perspektiv genom detaljer - del i projektet

"Art, Ecology and Science"


 

"Att upptäcka naturen genom konst  
och konsten genom natur"

Projektet arbetar i det framtida biosfärområdet "Vombsjösänkan"
som förväntas gå från Sjöbo i öst till Max IV utanför Lund i väst. I både biosfärområdet "Vombsjösänkan och i Max IV vill man lära om sambanden
i naturen genom att studera dess minsta detaljer.
Elever i åk 6 från skolor i Sjöbo kommun deltar tillsammans med fem utländska konstnärer  i samma projekt.

Tillsammans med konstnär och konstpedagog  Jasmine Cederqvist utforskar eleverna vad som menas med hållbar utveckling av platsen de bor på.
På uppdrag av ARNA (Art and Nature) och Sjöbo kommun.

Projektet presenterades för elever från deltagande skolor samt allmänheten
vid Foto och Filmfestivalen på Flora biografen i Sjöbo 19-20 september 2018.


 

I projektet deltog ca 70 st elever i åk 6 från skolorna i Sjöbo kommun. Projektet inleddes med gemensam vandring och utforskande i naturområden i respektive skolas närhet.