Skogens Hemlighet - Att gå ut och lyssna efter det som inte kan höras
2019

Plats: Årby friluftsområde, Eskilstuna
Uppdragsgivare: Eskilstuna konstmuseum  

Land art verk

Jasmine Cederqvist bjöds in av Eskilstuna konstmuseum
att skapa ett nytt offentligt konstverk i Årby friluftsområde.
I uppdraget ingick det att bjuda in Eskilstunabor att delta i processen. Fler är 350 barn, ungdomar och vuxna deltog i workshoppar tillsammans med Jasmine på kullarna. Tillsammans skapade de det tillfälliga verket ”Skogens hemlighet – att gå ut och lyssna efter det som inte kan höras”.
Jasmine har berättat för alla deltagare om skogen, träden och om hur allt flätas samman – både ovanför och under marken. Träplattor har fått färgstarka årsringar och grenar har lindats med vitt tyg. Alla grenar och stammar som använts kommer från kommunens gallring av skog.Stora föränderliga kluster som påminner om trädens rotsystem och andra naturliga fraktaler, växte fram över kullarna. Totalt bestod verket av 10 st stora kluster. 

Det tillfälliga Land Art verket låg på platsen i cirka 6 månader och med inspiration från det arbetade Jasmine Cederqvist vidare med det permanenta verket "Enchanted Forest" till platsen, som invigdes 2019-11-19 .


https://konstmuseet.eskilstuna.se/besokswebbar/eskilstuna-konstmuseum/offentlig-konst