Foto_ Jan Emanuelsson

ZON - Gläntan
2018 

Platsspecifikt Land art verk på torget i Teckomatorp, Svalövs kommun.
På uppdrag av Svalövs kommun och Galleri Tapper-PopermajerSvalövs kommun är en av Söderås kommunerna. Orten Teckomatorp är fortfarande märkt av BT Kemi skandalen på 1970-talet, en av Sveriges värsta miljöskandaler. Saneringsarbetet är ännu inte avslutat.

Verket består av naturgräs på rullar, uppsågade befintliga trädstammar, container med trädstammar, torkade löv, trädskulpturer, samt video som visar naturen i Söderåsens nationalpark i höstskrud samt ett ljudverk bestående av ljudet av att gå i torra löv. 

Inspirationen för verket är hämtat från inledningsraderna i poeten och Nobelpristagaren Tomas Tranströmers dikt Gläntan. ”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Gläntan är omsluten
av en skog som kväver sig själv”.