OFFENTLIGA UPPDRAG

Badaren - Spår av mänsklighet
/ Scene of Anthropocene

2020


Offentligt gestaltningsuppdrag
för Vellinge kommun


Plats: Parkeringen, Falsterbo Strandbad
Material: 4 kubikmeter kvarlämnade solstolar, parasoller, armeringsjärn samt fundament och skulptur i betong.
Betongskulpturen är gjord av Jackie Persson.Den platsspecifika installationen är huvudsakligen tillverkad av de nästan 200 solstolar och parasoll som under badsäsongen 2019 lämnats kvar på stränderna i Vellinge kommun och som samlats in av kommunen. 
Installationen ska vara en påminnelse om vilken effekt den enskilda människans oansvariga handlingar har på miljön och vilka spår vi lämnar efter oss.

I uppdraget ingick att skriva en text som kompletterar verket i form av skylt.