OFFENTLIGA UPPDRAG

Det var en gång... i Örtofta
2016


Ett platsspecifikt verk, en muralmålning i gångtunneln under Örtofta järnvägsstation som gestaltar Örtoftabygdens historia, samtid samt sett ur en fiktiv, poetisk blick. Uppdraget gjordes tillsammans med ungdomar boende i området. Muralmålningen ska illustrera upplevelsen av Örtofta med omgivningar.
I förarbetet ingick bl a en workshop med Örtoftabor för att höra vad Örtofta är för dom.


Uppdragsgivare:
Kulturskolan i Eslöv i samarbete med Örtoftabygdens byalag, Trafikverket och Eslövs kommun

Inför skissarbetet bjöds boende i Örtofta-bygden in till en träff i Folkets hus för att dela med sig av sina egna tankar vad Örtofta betyder för just dom.Läs mer här om projektet, underlag och
ideér till skissen samt arbetsprocessen:

https://ortoftabygden.se/aktuellt/2016/08/
14/det-var-en-gang-i-ortofta/

Gångtunneln under Örtofta järnvägsstation målades tillsammans med ungdomar från bygden. Ungdomarna fick efterhand ta fler och fler egna initiativ till idéer och motiv som under processen kontinuerligt adderades till muralmålningen.

Grundskissen baserades på Örtoftabornas egna tankar om bygden samt mina inryck av platsen. Min första upplevelse av platsen var känslan av att ha hamnat i en saga eller rättare sagt, trillat ner i kaninhålet. En känsla av att tiden står stilla. Här finns inte de moderna och stereotypa, igenkännande, inslagen som man möter på de flesta svenska orter idag.
 
Det centrala, genomgående motivet i gestaltningen är Kävlingeån som rinner genom bygden och på sätt och vis binder ihop områdets historia med nutid. Vatten är förutsättningen för allt liv. Människor har i alla tider följt vattendrag och bosatt sig i närheten av dessa. Sedan har orter och städer bildats på dessa platser. 
I gestaltningen har faktiska motiv och händelser, både historiska och samtida, vävts samman med fiktiva och poetiska inslag som alla tillsammans gestaltar platsen Örtoftas själ. Det som varit och det som skulle kunna blivit eller något mitt emellan.