OFFENTLIGA UPPDRAG

Fågelflocken
2019
Platsspecifikt offentligt verk Haganäs bostadsområde, Åstorp, Åstorps kommun

Ett samarbetsprojekt mellan Åstorps kommun, ABF, Kulturföreningen
Sadda, Svenska Hus samt Bästa BiennalenUnder hösten 2019 landade konstprojektet "Vi är alla unika - och ingår i samma flock!" i Åstorps kommun, som en del av Bästa biennalen. Detta skedde på Haganäs bostadsområde i Åstorp, dit Åstorps konsthall tillfälligt huserade, mitt bland allmänheten.

Konstprjektet utgick ifrån önskan att konsten ska vara tillgänglig för alla och få människor att mötas genom konsten. Liksom fågelflocken inte känner några gränser, stöds konsthallen av flexibla väggar, som under höstlovet byggdes upp
i form av tält
på Haganäsområdet. Dit bjöds alla kommuninvånare samt Bästa biennalen besökare - Att tillsammans skapa en plats att mötas och skapa tillsammans.

Konstprojektet "Vi är alla unika - och ingår i samma flock!" var utformat så att allmänheten och framför allt de boende i området kunde skapa sin egen unika fågel i metall som sedan ingick i det gemensamma, permanenta konstverket Fågelflocken som monterades på fasaden till två av hyreshusen i Haganäs-området.

 

"Fåglar
tillhör inte något speciellt land
och känner inga landgränser
Alla människor
tillhör samma "flock"
och på så vis
hör vi ihop
vart vi än reser eller väljer
att bosätta oss"